Na Slovensku dnes žije vyše 900 ľudí s vírusom HIV

Počet nakazených stále narastá. Vieme tento trend zastaviť?*

Za posledné tri roky na Slovensku rekordne stúpol počet ľudí, ktorí sa infikovali HIV. Napriek tomu, že vo svete je trend klesajúci, počet HIV infikovaných osôb v Slovenskej republike narastá. Za *nárastom infekcie HIV vidia odborníci prevenciu podcenenú kritickými skupinami.

Optimálne nastavená kombinovaná antiretrovírusová terapia slúži nielen ako liečba pre ľudí s HIV, ale aj ako profylaxia infekcie. Prispieva tak k ochrane verejného zdravia a je efektívnym nástrojom proti  šíreniu HIV v populácii,“ zdôrazňuje MUDr. Mária Vachalíková z jedného z prvých infektologických centier na Slovensku.

Dnes  žije na celom svete s HIV až 36,7 milióna ľudí. Pozitívnou správou je, že počet nových infekcií sa ročne v Európskej únii znížil o 6%. Na Slovensku však vzrástol o viac ako 60% od roku 2010.

Od roku 1985 do júna 2017 bolo v našej krajine registrovaných spolu 934 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti, čo predstavuje  historicky najvyšší výskyt nových prípadov za posledné tri roky. Len v období roka 2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 36 nových prípadov HIV infekcie. Získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,6 % prípadov. Najviac nakazených žije v Bratislavskom kraji, kde ich je trikrát viac ako v Nitrianskom kraji (2. v poradí), nasleduje Trnavský kraj.*

MUDr. Azzaden Shunnar z Centra pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave tento trend pripisuje aj neznalosti: „Mnoho ľudí sa o túto tému nezaujíma a nepozná svoj HIV status, nie sú informovaní o možnostiach diagnostiky a liečby a tým pádom sú stále ohniskom nákazy.“  Zvyčajne 2 - 4 týždne od nakazenia  sa objavia príznaky podobné chrípke, ktoré po pár dňoch ustúpia. Len malé percento infikovaných cíti také ťažkosti, že vyhľadá lekára. Avšak obyčajne príznaky nevedú k podozreniu na HIV infekciu.

Pre záujemcov o zistenie svojho HIV statusu však bude od novembra 2017 zriadený Checkpoint s možnosťou bezplatného anonymného testovania pre širokú verejnosť a najmä populačné skupiny v zvýšenom riziku infekcie HIV na území Bratislavského kraja.

Projekt zahŕňa prevádzku testovacieho centra a HIV poradne, ktoré čoskoro nájdete v priestoroch zdravotného strediska  na Babuškovej ulici 2 (číslo d. 8) v bratislavskom Ružinove. Centrum a poradňa budú dostupné v každý pracovný štvrtok od 16-tej do 19-tej hodiny. Testovanie bude prebiehať podľa pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pričom tím checkpointu tvorí pred-testový poradca, po-testový poradca a zdravotník. Prevádzku Checkpointu zabezpečuje občianske združenie Dom svetla Slovensko.

Miloš Štefančík z Domu svetla Slovensko upresňuje: „Vďaka Checkpointu  zvyšujeme dostupnosť testovania na HIV. Užívateľsky prívetivé ordinačné hodiny, výsledok na počkanie a individuálne poradenstvo vytvárajú komfortné podmienky pre zistenie HIV statusu.

V liečbe HIV bol dosiahnutý obrovský pokrok. Bojovať proti HIV dnes pomáha kombinácia používania kondómov, predexpozičnej liečby, testovania, ale aj modernej medicíny prostredníctvom  kombinovanej antiretrovírusovej liečby. Vyšetrovanie HIV protilátok je v našej krajine prístupné každému. Kombinovaná antiretrovírusová liečba, odďaľuje nástup klinických príznakov ochorenia, znižuje vírusovú záťaž a prispieva k posilňovaniu imunitného systému človeka. Dodržiavaním účinného liečebného režimu sa riziko prenosu môže znížiť až o 96%.

Pre médiá komentoval svoj život s HIV aj Dalibor – Slovák, ktorý žil vyše 10 rokov v zahraničí.  Diagnózu sa dozvedel pred dvomi rokmi náhodným odberom krvi. Dnes žije plnohodnotný život, má partnerku, ktorá je o všetkom informovaná a plne ho podporuje. Ako sám povedal, liečené ochorenie neovplyvňuje výrazne kvalitu jeho života: „Základom bolo, aby som nič netajil. So svojimi priateľmi a rodinou sa o všetkom bavím otvorene a sú pre mňa veľkou oporou.

-

Kam ísť na test okrem Checkpointu HIV? Bezplatné a anonymné testovanie na HIV realizuje aj Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS V Bratislave a Regionálny úrad verejného zdravotníctva  vo vašom kraji. Aktuálne miesta testovania nájdete aj na webe: www.domsvetlaslovensko.sk, alebo na bezplatnej linke 0800 666777.

Tlačovú konferenciu podporila spoločnosť GSK Slovensko.

Referencia: *Úrad verejného zdravotníctva SR, Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.06.2017

Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.