Mimoriadna podpora GSK pre Fond pre transparentné Slovensko

 

Spoločnosť GSK sa rozhodla podporiť Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis z financií, ktoré neboli využité v rámci Fondu GSK. Činnosť Fondu GSK bola v roku 2016 ukončená na základe interného rozhodnutia GSK a Fond GSK je tak momentálne v likvidácii.

Zostatok v sume 26 076 EUR bude využitý Fondom pre transparentné Slovensko na podporu mimovládnych organizácií, ktoré presadzujú systémové zmeny alebo zvyšujú verejný tlak na dodržiavanie zákonov a etických noriem. Šancu majú tí, ktorí uspejú vo vyhlásených výzvach a predložia projekty na odhaľovanie káuz vysokej korupcie, zlepšenie vymožiteľnosti práva, dohliadanie na míňanie verejných financií alebo kontrolu a činnosti súdov, polície a prokuratúry.

Viac informácií o grantovej činnosti GSK Slovensko sa dozviete na tomto linku.

Informácie o činnosti Fondu pre transparentne Slovensko sú dostupné tu.

GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, PhD., Communication Manager, Galvaniho 7A, e-mail: miriam.m.kejzlarova@gsk.com