Luke Miels bol menovaný prezidentom divízie Global Pharmaceuticals v spoločnosti GSK

Spoločnosť GSK oznámila, že prezidentom divízie Global Pharmaceuticals bol menovaný Luke Miels. Luke Miels bude zodpovedný za porfólio liečiv a vakcín s ročnými tržbami viac ako 15 miliárd libier s pôsobnosťou na viac ako stovke trhov. Nadriadenou Luka Mielsa bude Emma Walmsley, ktorá sa v súčasnosti pripravuje na aprílový nástup do funkcie generálnej riaditeľky GSK. Dátum, kedy sa Luke Miels ujme svojej funkcie, bude upresnený.

Luke Miels v súčasnosti zastáva pozíciu výkonného viceprezidenta európskej pobočky spoločnosti AstraZeneca. V minulosti pôsobil ako výkonný viceprezident divízií Global Product and Portfolio Strategy, Global Medical Affairs a Corporate Affairs.

„Luke má vynikajúce vnímanie pre oblasť výskumu a vývoja a zároveň disponuje dlhoročnými skúsenosťami výkonného experta z obchodnej praxe. V súčasnej dobe vstupuje GSK do nesmierne dôležitej fázy komercionalizácie našich nových farmaceutických výrobkov. V priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov budeme získavať mnoho dôležitých údajov týkajúcich sa ranej fázy vývoja našich produktov. Na všetkých rozhodnutiach a voľbách, ktoré budeme musieť v oblasti farmaceutických produktov prijať, bude mať Luke významný podiel. Som veľmi rada, že sa Luke rozhodol pracovať pre GSK a teším sa, že ho uvítam ako člena tímu výkonného vedenia,“ zdôraznila Emma Walmsley.

Luke Miels pri svojej práci vždy budoval veľmi efektívne strategické partnerstvá medzi oblasťami výskumu a vývoja a príslušnými obchodnými organizáciami s cieľom vyvinúť prémiové portfólio a franšízy výrobkov v spoločnostiach AstraZeneca, Roche a Sanofi-Aventis. Je známy ako cieľavedomý človek, ktorý kladie veľký dôraz na záujmy pacientov. Má bohaté skúsenosti zo zahraničia, žil a pracoval v Spojených štátoch amerických, Číne, Singapúre aj v Európe.

Luke Miels prišiel do spoločnosti AstraZeneca zo spoločnosti Roche, kde pôsobil v divízii farmaceutických prípravkov ako regionálny viceprezident pre juhovýchodnú Áziu. Predtým zastával vysoké pozície v spoločnosti Sanofi-Aventis, okrem iného aj v juhovýchodnej Ázii a v USA. Rovnako sa podieľal na integrácii spoločnosti Sanofi a Aventis na americkom trhu.

Svoju profesnú dráhu začal v roku 1995 ako obchodný zástupca a produktový manažér v astrálskej pobočke spoločnosti AstraZeneca. Titul v odbore biológia získal na Flinders University v Adelaide, titul MBA následne na Macquarie University v Sydney.