GSK Slovensko na Našom meste 2017

Team GSK Slovensko skrášľoval v piatok 9. júna 2017 priestory partnerskej organizácie – Asociácie pre kultúru, komunikáciu a vzdelávanie v centre Bratislavy. Pomohli sme umytím okien, natieraním radiátorov a sadením kvetov. A zároveň sme sa kochali krásnym výhľadom.

GSK Slovensko a ACEC už takmer desaťročie spolupracujú na zlepšení zdravia rómskych komunít podporou osvety zdravia prostredníctvom podpory asistentov osvety zdravia.