Vyhlasujeme výzvu Positive Action

Vyhlasujeme nové výzvy na predkladanie návrhov pre iniciatívu Positive Action určenú pre homosexuálnych mužov a program pre transgender osoby s názvom Transgender Programme.

Spoločnosť ViiV Healthcare vyhlásila dve nové výzvy na predkladanie návrhov pre svoju iniciatívu s názvom Positive Action pre homosexuálnych mužov a pre program malých grantov pre transgender osoby s názvom Transgender Programme.

Cieľovou skupinou nášho programu sú komunitné organizácie. Jeho cieľom je podpora a informovanie o našej celosvetovej činnosti zameranej na zmiernenie dopadu HIV a AIDS v populácii MSM mužov a transgender osôb na celom svete, pričom sa zameriava na tieto zraniteľné komunity a na negatívnu stigmu a diskrimináciu, ktorým tieto osoby musia čeliť kvôli svojej sexuálnej orientácii, rodovej identite alebo ochoreniu HIV.

Spoločnosť ViiV Healthcare napomáha pri smerovaní úsilia zameraného na riešenie týchto otázok prostredníctvom vzdelávania, podporných služieb a starostlivosti o populáciu homosexuálnych mužov s HIV a transgender osôb s HIV, pričom na tento konkrétny program vyčlenila pre obdobie nasledujúcich päť rokov (2015-2019) sumu 10 miliónov libier (cca 16 miliónov dolárov).

Tento program poskytuje podporu mimovládnym a komunitným organizáciám ako pomoc pri realizácii iniciatív špeciálne pod vedením členov komunít homosexuálnych mužov a/alebo transgender osôb. Tieto organizácie by sa mali taktiež zamerať na to, aby na komunitnej úrovni dosiahli aspoň jeden z nasledujúcich cieľov:

  • zmenšenie miery a dopadu negatívnej stigmy, ktorou sú označované komunity homosexuálnych mužov a transgender osôb,
  • zvýšenie prístupu k zdravotníckym službám prostredníctvom komunitnej spolupráce s miestnymi štátnymi orgánmi a inštitúciami, ktoré umožňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • rozšírenie kompetencií komunitných organizácií, ktoré zapájajú komunity homosexuálnych mužov a transgender osôb do aktivít zameraných na zníženie výskytu HIV.

Upozorňujeme, že prihlášky do iniciatívy Positive Action pre homosexuálnych mužov a do programu Transgender Programme je možné podávať od 6.4.2016.

Konečný termín pre podávanie prihlášok je 20.5.2016. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Viac informácií o programe v angličtine nájdete na našej stránke: https://www.viivhealthcare.com/community-partnerships/positive-action-for-msm-transgender/about.aspx

ZINC SK/HIVP/0001/16