Spoločnosť GSK opäť na čele rebríčka „Access to Medicine Index“

Spoločnosť GSK sa už po piatykrát umiestnila na prvom mieste rebríčka Access to Medicine Index.

Spoločnosť GSK sa už po piatykrát umiestnila na prvom mieste v Indexe prístupu k liečbe (Access to Medicine Index - AMI) a obsadila vedúcu pozíciu v oblasti výskumu a vývoja, oceňovania, výroby a distribúcie liekov a darovania produktov.

Index, ktorý ocenil spoločnosť GSK za jej jednoznačnú stratégiu  a celofiremný dôraz na prístup k liekom je nezávisle zostavovaným rebríčkom 20-tich najlepších farmaceutických spoločností, ktoré sa usilujú zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách.

Spoločnosť GSK obsadila popredné miesta v rebríčku, ktorý určuje poradie jednotlivých spoločností na základe výsledkov v siedmich kategóriách už od svojho uvedenia v roku 2008.

Umiestnenie v rebríčku v roku 2016 komentoval CEO spoločnosti GSK Andrew Witty:  „Poslednú dekádu oceňuje náš záväzok k rozšíreniu prístupu k zdravotnej starostlivosti aj prestížny rebríček AMI.  Je to dôkaz, že sa všetci v spoločnosti GSK spolu s našimi partnermi každý deň usilujeme skúmať, vyvíjať a dodávať inovatívne lieky a vakcíny. Toto úsilie vo finále znamená, že v najchudobnejších krajinách je čoraz viac detí odolných voči smrteľným chorobám, čoraz viac pacientov má prístup k potrebnej liečbe HIV a astmy a nevyhnutná zdravotná starostlivosť je dostupnejšia aj pre najvzdialenejšie komunity.

Zásadným spôsobom sme zmenili náš obchodný model, vďaka čomu sú naše výrobky dostupné a cenovo prístupné. Súčasne pritom vieme generovať zisk, potrebný na udržanie našej činnosti a investícií do výskumu. Nechceme a nemôžeme však zaspať na vavrínoch. Zlepšovanie prístupu je komplexnou a neustálou výzvou, čo sa odráža v tohtoročných zvýšených nárokoch Indexu. Ako spoločnosť a zároveň ako sektor sa musíme usilovať ísť v posilňovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti ešte ďalej a rýchlejšie. Je to výzva, na ktorú sme pripravení a sme ochotní ju prijať.“

Od zverejnenia posledného Indexu v roku 2014 uskutočnila spoločnosť GSK ďalšie kroky na rozšírenie dostupnosti liekov. Patria k nim:

 • Expanzia  prístupu k patentom a duševnému vlastníctvu na rozšírenie prístupu k liekom v najchudobnejších krajinách sveta.
 • Použitie kandidátskej  vakcíny na maláriu bolo kladne vedecky posúdené zo strany európskych regulačných orgánov na prevenciu malárie u malých detí v subsaharskej Afrike.
 • V snahe rozšíriť prístup k najnovšiemu lieku na liečbu HIV, dolutegraviru, predĺžila náša obchodná zložka  pre liečbu HIV - ViiV Healthcare svoju existujúcu licenčnú zmluvu na zloženie lieku dolutegravir pre dospelých s organizáciou Medicine Patent Pool. Cieľom bolo pokryť všetky zostávajúce krajiny so strednými príjmami. Licencia  tak sprístupní náš liek pre  ďalších 270 000 ľudí žijúcich s HIV, čo predstavuje viac ako 94 % dospelých osôb nakazených vírusom HIV v rozvojovom svete.
 • Zlepšovanie otvoreného laboratória „Africa Open Lab“ na podporu výskumu v oblasti neprenosných chorôb a spolupráce s africkými univerzitami pri budovaní zručností a schopností.
 • Zavedenie prístupnej cenovej stratégie pre viac produktov, ktoré pokrývajú širokú škálu ochorení vrátane HIV/AIDS, ochorení dolných dýchacích ciest, astmy a čierneho kašľa.
 • Prístup k 1,3 miliónu detí z najchudobnejších krajín sveta prostredníctvom nášho partnerstva s fondom Save the Children. Ide o liečbu detí s maláriou, zápalom pľúc a hnačkou, ale takisto o prístup detí ku vakcínam.
 • Zlepšovanie výskumu potenciálnych nových antibiotík a zapojenie sa do plánu sektora stanovením záväzkov na znižovanie vývoja antimikrobiálnej rezistencie, na investície do výskumu a vývoja a na zlepšenie prístupu k antibiotikám. 

Tieto iniciatívy sú postavené na základných zmenách, ktoré GSK urobila  v obchodnom modeli na podporu udržateľného prístupu a inovácií. GSK sa usiluje tiež o podporu spolupráce v oblasti výskumu chorôb, ktoré neúmerne postihujú rozvojové krajiny, a o podporu komunít pri posilňovaní systémov zdravotníctva, ako aj o budovanie partnerských vzťahov s vládami, neziskovými organizáciami a ostatnými spoločnosťami.  

„Access to Medicine Index“ popisuje GSK ako spoločnosť s najväčšou orientáciou na prístup k liekom. Spoločnosť GSK dosiahla v Indexe lepšie skóre než v roku 2014 a umiestnila sa na prvých troch pozíciách v šiestich zo siedmich kategórií. Index vyzdvihol predovšetkým úsilie GSK o zavedenie prístupnej cenovej stratégie pre viac liekov a dlhodobý záväzok k rozvoju výrobkov a technológií v prospech celosvetového zdravia.

Ocenil aj zmenu  obchodného modelu, ktorý povedie sektor pri modernizácii spôsobu, akým sú lieky predávané a uvádzané na trh. GSK už nehonoruje lekárom prezentácie v mene spoločnosti a jej medicínski reprezentanti nie sú hodnotení podľa individuálnych predajných cieľov.

Od podania GSK žiadosti o zaradenie do rebríčka pre rok 2016 boli vykonané  ďalšie kroky na posilnenie prístupu k liekom a vakcínam. Patrí medzi ne ponuka rozšíriť našu najprístupnejšiu cenu pneumokokových vakcín pre medzinárodne uznávané občianske organizácie, ktoré financujú a zabezpečujú programy imunizácie pre utečencov v prípadoch, keď to nie sú schopné zabezpečiť vlády.

O indexe prístupu k liečbe (Access to Medicine Index):

„Access to Medicine Index“ (Index prístupu k liečbe) je hlavnou iniciatívou Nadácie „Access to Medicine“, medzinárodnej neziskovej organizácie založenej v roku 2004. Nadácia sa venuje zlepšovaniu prístupu k liekom. Index stanovuje poradie 20 farmaceutických spoločností, ktoré sú hodnotené v celom rade strategických a technických oblastí.

Sedem kategórií, na základe ktorých sa určuje poradie farmaceutických spoločností  v „Access to Medicine Index 2016“:

 • všeobecný prístup k manažmentu liekov,
 • výskum a vývoj,
 • verejná politika a vplyv trhu,
 • stanovenie cien, výroba a distribúcia,
 • udeľovanie patentov a licencií,
 • rozširovanie  kapacít
 • darovanie produktov a filantropia.

Rebríček, ktorý bol prvýkrát zverejnený v roku 2008 (a následne v rokoch 2010, 2012 a 2014), analyzuje aj priemyselné trendy v oblasti záväzkov, transparentnosti, výkonnosti a inovácií.