Informácia pre priaznivcov a prijímateľov Fondu GSK

Spoločnosť GSK Slovensko v súlade so svojimi internými pravidlami upravilo svoj operačný model, ktorého súčasťou je aj poskytovanie grantov. Od apríla 2015 je ukončená činnosť Fondu GSK.

Možnosť získania grantu od GSK Slovensko je popísaná v sekcii Granty a dary.