GSK Slovensko podporilo viacero podujatí súvisiacich so Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS

Z vírusu HIV sa  v priebehu rokov vďaka medicínskemu pokroku, osvete a včasnej diagnostike stalo zo smrteľného ochorenie chronické. Počet ľudí infikovaných týmto vírusom má v Európe vzrastajúcu tendenciu. Od začiatku vedenia štatistík bolo na Slovensku registrovaných vyše 800  prípadov.

Súčasná liečba však významne pokročila - má menej nežiaducich účinkov a čo je najdôležitejšie - pri dodržiavaní pokynov lekára a pravidelnom užívaní liekov sa znižuje riziko prenosu HIV na iného človeka. Napriek tomu sú však dnes ľudia, ktorí žijú s HIV, často stigmatizovaní a nebojujú len s chorobou, ale aj s mylnými predstavami okolia. GSK sa dlhodobo venuje  osvete medzi širokou verejnosťou aktivitami, ktoré poukazujú na spôsoby prenosu, prevenciu, ale aj netoleranciu okolia voči pacientom.

Pre HIV pozitívnych je viac ako vnímanie choroby zaťažujúcejšia stigmatizácia. Súčasná liečba dokáže udržať kvalitu života, ale nedokáže ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom obavy z diskriminácie ovplyvnia rozhodnutie nepodstúpiť testy HIV, aj keď si sme vedomí rizika, že sme sa mohli nakaziť.

vedúci Domu svetla Slovensko, Miloš Štefančík

Webinár o HIV bol historicky prvým online prenosom pre študentov stredných s účasťou lekárov a možnosťou  rozhovorov s pacientom. V októbri 2016 sa doň zapojilo až 10 stredných škôl a vyše 300 študentov. Tí si mohli vypočuť dve zaujímavé prednášky odborníkov o HIV a následne klásť otázky pacientovi, žijúcemu s HIV.

Aj pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS sa pod taktovkou GSK uskutočnili dve výnimočné podujatia. V novembri bola pred sídlom GSK odstavená sanitka, kde sa záujemcovia mohli dať bezplatne a anonymne otestovať s výsledkom do pár minút. Počas Svetového dňa boja proti HIV premávala na trase z Dúbravky na Zlaté piesky preventívna električka.

Partnermi GSK pri týchto aktivitách boli OZ Prima, ale najmä Dom svetla Slovensko, ktoré sa dlhodobo venuje šíreniu osvety, odstráneniu stigmatizácie a pomoci ľuďom, žijúcim s HIV na Slovensku i v Českej republike: ,,Pre HIV pozitívnych je viac ako vnímanie choroby  zaťažujúcejšia  stigmatizácia. Súčasná liečba dokáže udržať kvalitu života, ale nedokáže ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom obavy z diskriminácie ovplyvnia rozhodnutie nepodstúpiť testy HIV, aj keď si sme vedomí rizika, že sme sa mohli nakaziť,“ upozornil vedúci Domu svetla Slovensko, Miloš Štefančík.