Prielom vo vývoji prvej antimalarickej vakcíny

Komisia pre medicínske produkty určené ľuďom (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) Európskej liekovej agentúry (EMA) prijala pozitívne vedecké stanovisko k prvej antimalarickej vakcíne.

Viac informácií sa dozviete na http://www.gsk.com/en-gb/media/resource-centre/malaria/