Prevent Dialóg po šiesty raz v NR SR s podporou GSK Slovensko

Spoločnosť GSK Slovensko aj v roku 2015 podporila projekt Prevent Dialóg. Po šiestykrát sa na pôde Národnej rady SR konalo stretnutie s lekárskymi expertmi s cieľom vyvolať medzi zákonodarcami diskusiu na tému prevencie rôznych ochorení, ktoré najčastejšie trápia občanov Slovenskej republiky.

Nadväzujúc na tradičné koncoročné podujatie sa každoročne na začiatku decembra realizuje podujatie Prevent Dialóg, ktorého hlavnou témou je predchádzanie vzniku srdcovocievnych ochorení, cukrovky a obezity pomocou zdravej životosprávy, dostatočného pohybu a pravidelných preventívnych prehliadok. Poslanci, zamestnanci, ale aj návštevníci parlamentu si mohli nechať zmerať tlak, zistiť svoju glykémiu, podiel kostrového svalstva v tele, BMI a mnohé ďalšie hodnoty. V rámci podujatia sa vykonalo 125 meraní.

Slovensko žije zdravo

Na tradičnom preventívnom podujatí Prevent Dialóg sa v tomto roku zúčastnili aj zlatí olympionici Anastasja Kuzminová a Michal Martikán z Golden Team Slovakia, ktorý združuje mimoriadne úspešných športovcov a reprezentantov Slovenska. Ich cieľom bolo získať podporu a záštitu predsedu parlamentu Petra Pellegriniho a predsedu Výboru NRSR pre zdravotníctvo Richarda Rašiho, ako aj poslancov NR SR, ktorí môžu zo svojich poslaneckých kresiel priamo ovplyvniť rozvoj projektov na podporu prevencie vzniku ochorení, športovania a zdravého životného štýlu.

„Aj nový zákon o športe, ktorý poslanci NR SR prijali takmer jednohlasne, hlása myšlienku športu pre všetkých. Šport totiž nesmie byť len doménou detí tých rodičov, čo na to majú peniaze. Našim hlavným cieľom je teda vrátiť šport všetkým deťom. Aby deti v každom meste a obci mohli vo voľnom čase športovať. Keď budeme mať veľkú členskú základňu mladých športovcov, vyberieme z nich tých najlepších a budeme hrdí na nového Martikána či Kuzminovú,” uviedol predseda NR SR Peter Pellegrini, pod ktorého vedením sa nový zákon o športe pripravoval.

Prostredníctvom aktivít, ktoré projekt zahŕňa, budú Michal s Nasťou šíriť zásady zdravého životného štýlu a vyzývať ľudí k fyzickej aktivite a pohybu. Výzvy budú spočívať v spoločných pohybových aktivitách, ktoré sa budú konať niekoľko krát do roka na špeciálnych podujatiach. Prvé takéto podujatie sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“ v máji. Ďalšie podobné podujatia so zapojením čo najväčšieho počtu ľudí plánuje realizovať aj Richard Raši. V rámci projektu Košice – Európske mesto športu 2016 chce mesto prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov.

Poslanci, zamestnanci a aj návštevníci NR SR si mohli dať zmerať tlak, cholesterol, glykémiu, BMI, kostrové svalstvo, váhu, percentuálny podiel tuku v tele, BMI, fyzickú zdatnosť a iné.
Prevent Dialóg sa v roku 2015 začal tlačovou konferenciou, na ktorej vystúpili Peter Pellegrini, predseda NR SR, Richard Raši, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a známi slovenskí športovci Anastazia Kuzminová a Michal Martikán.