GSK Slovensko získalo ocenenie VIA BONA 2014 za projekt ~ Druhý krok - krok ku škole bez šikanovania

Spoločnosť GSK Slovensko získala 26.3.2015 na gala večere za účasti prezidenta SR Andreja Kisku, veľvyslancov viacerých krajín a osobností spoločenského života ocenenie v kategórii Dobrý partner komunity za projekt Druhý krok.

„Tomuto oceneniu sa tešíme práve preto, že Druhý krok je projekt, na ktorý sme hrdí, v ktorého silu a zmysel veríme a ktorý pomáha konkrétnym deťom a rodinám. Znamená to, že náročná výberová komisia vníma rovnako ako my potrebu realizovať túto formu vzdelávania,“ zdôraznil Pavol Trnovec, riaditeľ pre korporátne vzťahy GSK.

„Program Druhý krok má zmysel a deťom skutočne pomáha. Základom prevencie šikany je naučiť deti rozoznávať emócie a pochopiť ich. Nejde len o šťastie či smútok, hoci tie patria k tým najzákladnejším. Keď deti pochopia emócie a budú vedieť o nich rozprávať, ľahšie sa vcítia do situácie toho druhého a budú vedieť lepšie zvládať rôzne konfliktné situácie v škole a neskôr aj v dospelom živote.

Sme veľmi vďační podpore spoločnosti GSK, vďaka ktorej sme program mohli rozšíriť na ďalšie školy a veríme že naša skvelá spolupráca bude pokračovať aj naďalej, pretože v súčasnej uponáhľanej dobe je pre rodičov nesmiernou pomocou, ak sa dieťa zdokonalí v sociálnych a komunikačných zručnostiach práve vďaka škole a pedagógom. Rodičia mnohokrát ani netušia, čo ich dieťa v škole prežíva.“ hovorí psychologička a odborná garantka projektu Druhý krok, prof. Eva Gajdošová z OZ Profkreatis.

Podporou projektu Druhý krok reagovala spoločnosť GSK na alarmujúcu situáciu na základných školách, kde podľa prieskumov u učiteľov, rodičov a detí najväčšie obavy vzbudzuje šikanovanie, agresivita, útoky učiteľov, intolerancia voči odlišnostiam. O tom, že sa na školách niečo deje, svedčí aj obrovské množstvo mediálnych výstupov, týkajúcich sa vyššie spomenutých problémov.

Tešíme sa aj preto, že sme skvele obstáli v tvrdej konkurencii. Nezávislá komisia, ktorá vyberala, bola skutočne náročná a kládla mnoho otázok. Ocenili nás napr. sociologička Zora Bútorová, analytik Martin Filko, hudobník Igor Ozo Guttler, environmentalista Juraj Smatana a iné osobnosti.

Ocenenie je veľkým plusom nielen pre GSK, ale aj pre projekt a pre jeho myšlienku, pre budúcnosť našich detí.

Doplňujúce informácie:

Projekt Druhý krok je program, ktorý v školskom prostredí pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

Program Druhý krok pôvodne pochádza z USA, no už viac ako 10 rokov je súčasťou školského vyučovania aj v krajinách Európy: vo Fínsku, Nemecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, Islande, Lotyšsku. V rokoch 2003 – 2007 bola jeho efektívnosť overovaná aj na slovenských školách. Úspešne – o čom svedčí aj akreditácia, udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo dokonca odporúča používať program Druhý krok ako učebnú pomôcku v rámci výučby etickej výchovy, ale aj mimo vyučovacích hodín. Viac informácií nájdete na www.druhykrok.eu.