GSK Slovensko proti stigmatizácii pacientov s HIV

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa 30. novembra 2015 uskutočnila tlačová konferencia. Zameraná bola na pokrokovejšiu liečbu a stigmatizáciu pacientov s HIV a AIDS na Slovensku.

Hoci liečba ochorenia sa vyvíja a modernizuje, stagnuje však prístup spoločnosti k pacientom. HIV je vnímané ako „ochorenie homosexuálov“, za ktoré si „každý môže sám“ a bežných ľudí sa netýka. Naopak, pacienti by sa zaň „mali hanbiť“. V skutočnosti sa však k súdom upriamujú ľudia, ktorí majú málo informácií alebo sú skreslené. Na Slovensku bol prenos infekcie HIV homosexuálnym stykom zaznamenaný v 62,7 % prípadov, 24,1 % infekcií bolo prenesených u heterosexuálov.1 K nákaze môže dôjsť rôznymi spôsobmi a chorých vonkoncom nemožno škatuľkovať.

Liečba HIV významne pokročila

Dobrou správou pre pacientov je, že antiretrovirálna liečba HIV v posledných rokoch významne pokročila. Súčasné možnosti modernej medicíny dokonca HIV/AIDS posúvajú z kategórie smrteľných ochorení medzi chronické a pacienti môžu mať zachovanú kvalitu života aj niekoľko desaťročí od stanovenia diagnózy. Dostupná liečba HIV infekcie je bezpečnejšia a pri pravidelnom dozore a dodržiavaní odporúčaní lekára má pacient kvalitu života porovnateľnú ako človek bez infekcie. Navyše pri zodpovednom užívaní liekov je riziko prenosu infekcie nižšie.

Rúcanie bariér

Odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV si kladie za hlavný cieľ občianske združenie Dom svetla Slovensko: „Pre HIV pozitívnych je viac ako nejaké vnímanie “ochorenia” zaťažujúca stigmatizácia. Súčasná liečba dokáže udržať kvalitu života, ale nedokáže ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom obavy z diskriminácie ovplyvnia rozhodnutie nepodstúpiť testy HIV, aj keď sme si vedomí rizika, že sme sa mohli nakaziť.” upozorňuje vedúci Domu svetla Slovensko, Miloš Štefančík.

Týka sa celej spoločnosti

Aj vďaka podpore spoločnosti GSK Slovensko sa téma rozšírila do mnohých médií vrátane štyroch slovenských televízií. Pre zmenu vnímania HIV/AIDS je dôležitá edukácia už od detstva, aby si ľudia uvedomili, že pacienti trpiaci týmto ochorením nestrácajú na kvalite a nie sú bytostne nebezpeční pre svoje okolie. Dôležité je aj poznanie, že HIV/AIDS nie je vecou úzkej ohraničenej skupiny, ale týka sa celej spoločnosti.

1 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, dostupné na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2638:vyskyt-hiv-infekcie-vnslovenskej-republike-kn30062015&catid=68:epidemiologia&Itemid=76

Témou TK bol najmä život pacientov s HIV a to, ako sú vnímaní spoločnosťou.
Spíkri za predsedníckym stolom. Sprava prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS a zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP, Miloš Štefančík, predseda občianskeho združenia Dom Svetla Slovensko, MUDr. Darina Sedláková, MPH., riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku a moderátor Rasťo Sokol.
Témou TK bol najmä život pacientov s HIV a to, ako sú vnímaní spoločnosťou.