Druhý krok zaujal poslancov Národnej rady SR

Spoločnosť GSK Slovensko prezentovala poslancom v Národnej rade program DRUHÝ KROK. Formou galérie, ktorá informuje o cieľoch, spôsobe fungovania a výsledkoch programu sme oslovili poslancov ako rodičov alebo starých rodičov, ale aj ako zvolených zástupcov občanov, ktorí môžu pomôcť rozšíriť program DRUHÝ KROK na všetky základné školy na Slovensku.

V utorok, 23. júna 2015 predstavila spoločnosť GSK Slovensko spoločne s OZ Profcreatis program Druhý krok poslancom Národnej rade SR. Oficiálne sme otvorili galériu programu Druhý krok pod záštitou predsedu NR SR Petra Pellegriniho a predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Richarda Rašiho. Aj takouto formou chceme poslancom NR SR prezentovať program Druhý krok.

Šikanovanie, agresivita detí, útoky na učiteľov či intolerancia voči odlišnostiam. Situácia, ktorá podľa aktuálnych prieskumov vzbudzuje najväčšie obavy ako u učiteľov, tak aj u rodičov. Najviac sa však dotýka detí. Takmer polovica opýtaných žiakov priznala, že bola obeťou šikanovania. Tretina opýtaných detí sa so svojim trápením nikomu nezdôverí. Viac ako polovica prípadov šikanovania sa stáva priamo v školskom prostredí. (*)

Našej spoločnosti sa naskytla príležitosť predstaviť riešenie na problém šikanovania a agresie na školách poslancom NR SR a osloviť ako rodičov, starých rodičov, ale aj ako zvolených zástupcov občanov, aby nám pomohli rozšíriť program DRUHÝ KROK na všetky základné školy na Slovensku.

Program zaujal aj Richard Rašiho a Petra Pellegriniho

Richard Raši zdôraznil, že šikanovanie neznamená len fyzické útoky. "Šikanovanie sú aj nadávky, často aj ponižovanie spolužiakov," uviedol. Podľa neho sa šikanovanie objavuje v každej škole, ale učitelia či žiaci si to nemusia ani uvedomiť. "Tento projekt je aj návodom, čo robiť, keď sa šikanovanie v škole vyskytne," povedal Raši. Pripomenul, že projekt vznikol v krajských mestách a rozrástol sa ďalej.

Peter Pellegrini projekt ocenil a bol by rád, keby sa do neho zapojilo viac ako 160 škôl. "Želám tomuto projektu, aby do neho v budúcnosti boli zapojené tisíce škôl a že sa aj takýmto spôsobom pokúsime zmierniť šikanovanie detí," zdôraznil predseda parlamentu.

Na oficiálnom otvorení galérie sa zúčastnila aj PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., z občianskeho združenia Profkreatis, ktoré program prinieslo na Slovensko. Prítomným poslancom porozprávala o jeho fungovaní, výsledkoch, ktoré prináša a o potrebe rozšírenia projektu na ďalšie materské a základné školy.

V roku 2014 sa vďaka podpore Výboru NR SR pre zdravotníctvo, združeniu primátorov krajských miest K8 a spoločnosti GSK podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z celého Slovenska a program Druhý krok sa tak dostal do 54 škôl. Sme hrdí, že podporujeme program Druhý krok, do ktorého je v súčasnosti zapojených viac ako 160 základných škôl a veríme, že ich bude ešte viac.

Fungovanie a prínos programu

Ťažiskom programu je riešenie konkrétnych životných situácií dieťaťa z prostredia školy, rodiny či z trávenia voľného času zobrazených na fotografiách. K fotografiám je vypracovaný presný metodický postup, podľa ktorého môže pedagóg postupovať na vyučovacej hodine. Okrem toho je k programu pripravená aj metodická príručka pre prácu na celý školský rok.

Učitelia, ktorí s týmto programom už pracovali, zaznamenali:

  • vo svojej triede veľký pokrok v oblasti sociálnych vzťahov, súdržnosti, pomoci iným, tolerancie aj redukovania negatívnych emócií a pozorovali viaceré pozitívne reakcie a prejavy správania u žiakov
  • prínos programu aj u výrazne introvertných detí, ktoré sa nechceli prejaviť v triede pred ostatnými žiakmi. Program je účinný aj u hyperaktívnych a nepozorných detí
  • účinok programu aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií v triede v ktorých začali deti používať zručnosti osvojené v modelových situáciách programu
  • že deti sa začali navzájom viac počúvať, prestali si skákať do reči a viac si pomáhajú, vďaka pravidlám, ktoré si so svojimi učiteľmi stanovili
  • že žiaci si pod vplyvom programu začali viac všímať prežívanie a správanie svojich spolužiakov, identifikovať ich emócie a verbálne ich opisovať. Deti boli schopné vcítiť sa do prežívania iných, opísať, čo spolužiak prežíva, či je skľúčený, veselý a i.

(*) Zdroj: www.sikana.org/pdf/sirotova.pdf, www.prevenciasikanovania.sk