CSR program Druhý krok si získava podporu

Už po druhýkrát prezentovalo občianske združenie Profkreatis program Druhý krok v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Nad informačným podujatím, ktoré sa uskutočnilo 30. 9. 2015 prevzali záštitu predseda parlamentu NRSR Peter Pellegrini, predseda Výboru NRSR pre zdravotníctvo Richard Raši a predseda Výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mojmír Mamojka.

Aj poslanci, zástupcovia regiónov a mnohí z nich aj rodičia školopovinných detí, môžu svojou aktívnou podporou prispieť k tomu, že školské prostredie našich detí bude bezpečné, pokojné, radostné, spolupracujúce, a to práve prinesením programu do škôl.

Ako zdôraznil predseda parlamentu Peter Pellegrini, šikanovanie je v škole neakceptovateľné a treba ho zminimalizovať na čo najmenšiu možnú mieru. Práve preventívny program Druhý krok môže pomôcť riešiť problémy šikanovania, agresivity a intolerancie na školách. Informačné podujatie zaujalo aj mnohých poslancov, ktorí ocenili prínos programu a vyjadrili mu podporu.
Aj vďaka podpore spoločnosti GSK je v súčasnosti do projektu zapojených viac ako 180 základných škôl a aj naďalej je našim cieľom program rozširovať na ďalšie základné školy po celom Slovensku.

Nadácia Pontis udelila spoločnosti GSK za program Druhý krok ocenenie v kategórii Dobrý partner komunity 2014 a na základe hodnotenia komisie jej udelila onačenie Inšpiratívny projekt.
Porota 6. ročníka súťaže najlepších PR projektov PROKOP 2015 udelila agentúre Webster, ktorá program Druhý krok organizačne zastrešuje, za program Druhý krok 2. miesto v kategórii Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie a 2. miesto v kategórii Community relations.