Zamestnanci GSK dobrovoľníčili v rámci projektu Orange Day / Naše mesto

13. júna sa 25 pracovníkov GSK v troch slovenských mestách zúčastnilo na dobrovoľníckom projekte Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis. Zamestnanci GSK vrátane viacerých členov vedenia spoločnosti pomáhali v Bratislave. Čistili sme lokalitu Panský diel (na Biskupických luhoch) od zárastu zlatobyľa (v spolupráci s Bratislavským ochranárskym združením). Stavali sme priečku v zariadení Imobilio pre handicapovaných. Prispeli sme aj darovaním krvi.V Košiciach sa naši kolegovia do projektu Naše mesto zapojili úpravou plota materskej školy. V Žiline naši dobrovoľníci pomáhali v nízkoprahovom centre. Zároveň dokumentovali dobrovoľnícke aktivity iných účastníkov Nášho mesta fotograficky.