Spoločnosť GSK na prvom mieste v Access to Medicine Index 2014

V aktuálnom vydaní Indexu Access to Medicine (Prístup k liečbe) pre rok 2014 obsadila spoločnosť GSK už po štvrtýkrát prvé miesto. Index „Access to Medicine“ vzniká ako výsledok nezávislého hodnotenia hodnotenie činnosti 20 najúspešnejších farmaceutických spoločností. Zohľadňuje úsilie o zlepšenie prístupu k liekom a zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Najnovšie vydanie zverejnila rovnomenná nadácia 17. novembra 2014.

Index zoraďuje podľa poradia spoločnosti na základe ich úsilia zlepšiť prístup k liekom v siedmich kategóriách, ako sú napríklad darovanie produktov, patenty a stanovenie cien. Spoločnosť GSK je na čele rebríčka v oblastiach ako sú „Výskum a vývoj“ či „Manažment prístupu k liekom“.

Umiestnenie GSK v rebríčku komentoval CEO GSK Andrew Witty: „Ľudia od nás oprávnene očakávajú, že urobíme všetko, čo sa dá pre objavovanie, vývoj a stanovenie cien našich liekov a vakcín tak, aby boli dostupné pre tých, ktorí ich potrebujú - kdekoľvek na svete. Index je dôležitým barometrom pokroku v priemysle. Umiestnenie našej spoločnosti je obrovským uznaním nášho nepretržitého úsilia a zároveň záväzkom pre všetkých našich zamestnancov, aby pomáhali pri poskytovaní každodennej zdravotnej starostlivosti – od vedeckých pracovníkov, spolupracujúcich s organizáciou 'Save the Children' na vývoji liekov priateľských k deťom, až po tých, ktorí spolupracujú na výskume potenciálnej vakcíny proti ebole.

Môžeme urobiť - a robíme ešte viac. Kritériá Indexu sú v tomto roku ešte prísnejšie ako kedykoľvek predtým. Núti nás to ešte viac sa zamýšľať nad tým, ako podporovať inováciu a umožniť prístup k našim produktom. To je výzva, ktorú sme pripravení a ochotní prijať. Budeme aj naďalej a rýchlejšie presadzovať dostupnosť našich liekov a vakcín pre väčší počet ľudí.“

Od zverejnenia posledného Indexu (pre rok 2012) spoločnosť GSK podnikla ďalšie kroky pre širšiu dostupnosť liekov - ako napríklad:

Vytvorenie prelomového päťročného partnerstva s organizáciou „Save the Children“ s cieľom kombinovať naše zdroje a odborné poznatky pri záchrane životov jedného milióna detí. Medzi iniciatívy GSK patrí vývoj liekov priateľských k deťom, školenia zdravotníckych pracovníkov a spolupráca pri zvyšovaní širšieho prístupu k liekom.

Predloženie žiadosti našej kandidátskej vakcíny proti malárii RTS,S regulačným orgánom. To nás privádza o krok bližšie k tomu, aby sme umožnili dostupnosť prvej vakcíny na svete, ktorá by mohla prispieť k ochrane detí v Afrike pred maláriou. Založenie tzv. Afrického otvoreného laboratória pre neprenosné ochorenia, pomocou ktorého lepšie spoznáme rôznorodosť neprenosných ochorení v Afrike, čo pomôže ku vytvoreniu preventívnych a liečebných postupov.

Rozvoj spôsobov predaja a uvádzania našich produktov na trh pre zdravotníckych pracovníkov, aby sme viac prispôsobili našu činnosť záujmom pacientov – vrátane oddelenia odmien tímov predajcov od intenzity preskripcie. Spolupráca so Združením medicínskych patentov podporovaným organizáciou UNITAID (cez našu obchodnú spoločnosť VIV Healthcare), aby sme zlepšili prístup k liekom pre ľudí s HIV.

Tieto iniciatívy stavajú na základných zmenách, ktoré sme urobili v našom obchodnom modeli v uplynulých siedmich rokoch – aby boli naše lieky a vakcíny nielen dostupné, ale aj cenovo prístupné. Zároveň je dôležité zabezpečiť návratnosť, ktorú potrebujeme pre udržanie našich obchodných aktivít a investovanie do budúceho výskumu. Naše úsilie je nevyhnutné pre zabezpečenie väčšej spolupráce vo výskume chorôb, ktoré neúmerne postihujú rozvojové krajiny. Nezabúdame na podporu komunít pri posilňovaní ich miestnych vnútorných infraštruktúr či tvorbu partnerských vzťahov s vládami, neziskovými organizáciami a ostatnými spoločnosťami, ktoré nás v našej práci podporujú.

Sedem kategórií, na základe ktorých sa stanovuje poradie farmaceutických spoločností v roku 2014 v „Access to Medicine Index 2014“:

darovanie produktov a filantropia,
ďalší vývoj schopností,
udeľovanie patentov a licencií,
stanovenie cien, výroba a distribúcia,
výskum a vývoj, verejná politika a vplyv trhu,
všeobecný prístup k manažmentu liekov.

Index, ktorý bol prvýkrát zverejnený v roku 2008 (a následne v rokoch 2010, 2012 a 2014) - analyzuje aj priemyslové trendy v záväzkoch, transparentnosti, výkonnosti a inovácii.
Index Access to Medicine je hlavnou iniciatívou Nadácie „ Access to Medicine“, medzinárodnej neziskovej organizácie, založenej v roku 2004. Nadácia sa venuje zlepšovaniu prístupu k liekom. Index stanovuje poradie 20 farmaceutických spoločností, ktoré sú hodnotené v celom rade strategických a technických oblastí.