GSK: aktívne prispievame k hľadaniu odpovede na ebolu

Akú úlohu zohráva spoločnosť GSK pri formovaní globálnej odpovede na bezprecedentné prepuknutie epidémie eboly v západnej Afrike a zabránenie jej šíreniu do celého sveta?

GSK je v aktívnom kontakte s vedúcimi agentúrami, ktoré koordinujú odpovede na medzinárodnej úrovni – ako sú napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation, WHO), Oddelenie pre medzinárodný rozvoj vlády Veľkej Británie (UK government Department for International Development, DFID), Wellcome Trust a Partnerstvo pre kvalitné donorstvo liekov (Partnership for Quality Medical Donations, PQMD).

Rovnako spolupracujeme s výskumnými partnermi – vrátane US National Institutes of Health’s Vaccine Research Center - na vyvinutí vakcíny, ktorá by umožnila prevenciu eboly. S humanitárnymi partnermi podporujeme úsilie, vedúce ku kontrole epidémie prostredníctvom donácií.

Zároveň podnikáme kroky na podporu toho malého množstva zamestnancov, ktorých máme v tejto oblasti.

Prečítajte si viac o spôsoboch, ktoré používame pri plnení našej úlohy v boji proti tomuto smrteľnému vírusu.

Vzhľadom na to že kríza v súvislosti s ebolou v západnej Afrike pokračuje, spoločnosť GSK nadviazala úzku spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou, riadiacimi orgánmi a ostatnými partnermi, aby mohli spolu reagovať na túto epidémiu a urýchliť vývoj kandidátskej vakcíny proti ebole.

Kandidátska vakcína sa javí ako sľubná v predklinických (nehumánnych) štádiách. Jej klinický vývoj napreduje nevídaným tempom, pričom prvé skúšky bezpečnosti vo fáze I práve prebiehajú v USA, Veľkej Británii, Mali a vo Švajčiarsku. Tieto štúdie budú skúmať bezpečnosť vakcíny, ako aj to, či vyvolá dobrú imunitnú odpoveď na ebolu u ľudí. Prvé údaje zo skúšaní vo fáze I sa očakávajú koncom roka 2014.

Skúšky, realizované v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sú podporované z fondov medzinárodného konzorcia, ktoré zahŕňa Wellcome Trust, Medical Research Council a vládu Spojeného kráľovstva.

Súčasné financovanie konzorcia umožňuje spoločnosti GSK začať s výrobou približne 10tisíc ďalších dávok vakcíny. To znamená, že ak budú skúšania fázy I úspešné, môžeme začať ďalšie fázy programu klinických skúšaní začiatkom roka 2015. To bude znamenať očkovanie tisícov zdravotníckych pracovníkov v prvej línii v troch postihnutých krajinách – v Sierra Leone, Guinei a Libérii. Ak bude kandidátska vakcína schopná poskytnúť ochranu týmto zdravotníckym pracovníkom – v čo dúfame, môže významne prispieť k úsiliu získať kontrolu nad touto epidémiou.

Popritom úzko spolupracujeme s WHO, riadiacimi orgánmi a inými subjektmi na tom, aby sme stanovili, ako a kedy budú dodávky vakcíny proti ebole sprístupnené pre cielenú vakcináciu ďalších zdravotníckych pracovníkov a ostatných pacientov s vysokým rizikom infekcie v postihnutých krajinách, kde by jej dopad veľmi pravdepodobne obmedzil ďalšie šírenie epidémie.

Použitie kandidátskej vakcíny v budúcich kampaniach pri plošnom očkovaní závisí od toho, či kandidátska vakcína poskytne ochranu pred ebolou bez toho, aby vyvolala závažné vedľajšie účinky. Rovnako je dôležité, ako rýchlo je možné vyrobiť dostatočné množstvá vakcíny.

Spolu s príslušnými organizáciami a partnermi aktívne zisťujeme všetky možnosti urýchlenia vývoja výroby v priemyselnom meradle tak, aby v prípade, že skúšania budú úspešné, sme pripravení rozbehnúť výrobu kandidátskej vakcíny na pomoc v boji proti tejto epidémii eboly aj ďalším epidémiám eboly v budúcnosti.