Fond GSK vyhlasuje výsledky Jesennej výzvy 2014

Podporených bolo šestnásť projektov: kreativita, pohyb aj muzikoterapia pre seniorov

Výberová komisia Fondu GSK rozdelila v Jesennej výzve viac ako 9 300 € medzi organizácie, ktoré svojou činnosťou pomáhajú seniorom. Zo 41 projektov bolo finančne podporených šestnásť.

Podpora seniorov je výzvou pre celú, rapídne starnúcu Európu, pričom medzi prioritnými témami Európy do roku 2020 je aj starnutie a demografické zmeny. To je jeden z dôvodov, prečo Fond GSK od roku 2010 podporuje projekty, ktorých výsledky slúžia seniorom. Výber z projektov je však náročný, keďže žiadatelia opakovane predkladajú projekty, ktoré nespĺňajú náležitosti projektov pre Fond GSK, ktorý chce podporovať inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné projekty. Vybrané projekty by mali mať merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti.

„Fond GSK často supluje štát v oblasti podpory seniorov. V tejto oblasti sú však potrebné predovšetkým také zmeny, ktoré naštartujú alebo podporia systémové zmeny v živote seniorov na Slovensku,“ zdôraznila Lenka Iľanovská, členka Výberovej komisie Fondu GSK.

Pod drobnohľadom Fondu GSK boli opäť projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Práve seniori sú podľa prieskumov jednou z najohrozenejších sociálnych skupín: stoja často mimo záujmu ľudí v aktívnom veku ako aj médií. Zápasia pritom s nízkou kvalitou života i nulovou možnosťou sebarealizácie. V systéme zdravotníctva s nimi nebýva vždy zaobchádzané s dostatočnou úctou a rešpektom, a to aj napriek tomu, že sú často odkázaní na pomoc iných.

Fond GSK v Jesennej výzve tentoraz podporil kreatívne i pohybové projekty pre seniorov žijúcich v komunitách i v zariadeniach, vyžadujúcich starostlivosť (tanečné aktivity, pedig – pletenie košíkov, muzikoterapiu, terapeutické bábiky či reminiscenčnú terapiu).

Zoznam úspešných žiadateľov z Jesennej výzvy Fondu GSK 2014

Zoznam úspešných žiadateľov z Jesennej výzvy Fondu GSK 2014
Organizácia Adresa Názov projektu Pridelená suma
"Aktívni seniori" Likavka Pohybom k zdraviu 391,00 €
AkSen - aktívny senior o.z. Piešťany Canisterapia - Podeľme sa o radosť 700,00 €
Aktiv-Relax, o. z. Dolný Kubín Vek nie je prekážka 325,00 €
DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva Brezno Aktívne v zrelom veku 110,00 €
Empatia, n.o. Bratislava Edukácia a podpora neformálnych opatrovateľov seniorov v domácom prostredí 500,00 €
OZ Objatie Čadca Pletieme z pedigu 400,00 €
Občianske združenie Barlička Prešov Stará mama necvič sama II. 250,00 €
Občianske združenie DSS Turie Turie Zatancuj proti demencii alebo Zvŕtaj sa a chráň si mozog pred nepriaznivými vplyvmi starnutia 800,00 €
Psychiatrická nemocnica Ph. Pinela Pezinok Naplno... 650,00 €
Senires n.o. Poprad Vitares - centrum zdravia, pohybu a radosti 1 236,22 €
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Bratislava Staroba nie je prekážkou 440,00 €
TENENET o.z. Senec Seniori deťom 1 500,00 €
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače (ZpS a DSS Liptovské Sliače) Liptovské Sliače Hravé starnutie 450,00 €
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Čadca Premeny prútia 555,64 €
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca Čadca Spoločne pre vyššiu kvalitu života 700,00 €
Pridelená podpora celkom     9 357,86 €