Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu 2014 - Projekty zamerané na pomoc seniorom majú šancu získať podporu

Neziskové organizácie, ktoré pomáhajú seniorom, majú opäť šancu získať finančnú podporu z Fondu GSK. V hľadáčiku Fondu GSK budú projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Príležitosť získať podporu majú inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné projekty, ktoré pomáhajú seniorom na Slovensku a majú merateľný dopad na ich začlenenie do spoločnosti.

Spoločnosť GSK Slovensko opätovne podporí seniorov, ktorých počet na Slovensku (ako aj v celej Európe) rastie. Ide o jednu z najohrozenejších sociálnych skupín: stoja často mimo záujmu ľudí v aktívnom veku ako aj médií. Zápasia pritom s nízkou kvalitou života i nulovou možnosťou sebarealizácie. V systéme zdravotníctva s nimi nebýva vždy zaobchádzané s dostatočnou úctou a rešpektom, a to aj napriek tomu, že sú často odkázaní na pomoc iných.

Od roku 2010 sa preto Fond GSK sústreďuje práve na starších občanov - udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť ich život, rúcať mentálne bariéry a napomáhať seniorom ku kvalitnejšiemu a plnohodnotnému životu. V Jesennej výzve prerozdelí Výberová komisia Fondu GSK, zložená z osobností, sumu 20 000 €.

„Záleží nám na tom, aby sme neposkytovali jednorazovú, ale sústredili sa na systematickú a zmysluplnú pomoc. Chceme podporovať projekty, ktoré menia situáciu dlhodobo. Sprísnili sme podmienky pre žiadajúce organizácie – záleží nám na tom, aby naša podpora skutočne pomáhala,“ zdôraznila MUDr. Júlia Michaličková, členka Výberovej komisie Fondu GSK. Veľkú šancu majú projekty so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním, ktorých realizácia nie je závislá len od pridelenia grantu z Fondu GSK.

O finančnú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 15. novembra 2014.

Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 10. decembra 2014.