Postup pri overovaní pravosti liekov / vakcín GSK / ViiV

V prípade otázok, ktoré sa týkajú fungovania a princípov overovania bezpečnostných prvkov, vyplývajúcich z požiadaviek smernice EU 2011/62/EU a delegovaného nariadenia 2016/161 hľadajte prosím informácie na stránke Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL) -  https://www.sool.sk/sk/uvodna-stranka, resp. https://www.sool.sk/sites/default/files/usmernenie_k_overovaniu_bezpecnostnych_prvkov_liekov_v2_0.pdf.

V prípade otázok, týkajúcich sa overovania pravosti liekov a vakcín skupiny GSK/ViiV prosím kontaktujte v pracovných hodinách recepciu GSK Slovakia prostredníctvom emailu: sk.recepcia@gsk.com

V prípade otázok, týkajúcich sa overovania pravosti liekov skupiny GSK/ViiV v čase mimo pracovnej doby nás prosím kontaktujte emailom na adrese sk.complaints@gsk.com