Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov

 

Kontakt na spoločnosti GSK v európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku (pričom každá zo spoločností koná ako prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom), nájdete nižšie. Ak si želáte kontaktovať osobu zodpovednú za kontrolu osobných údajov v GSK alebo kontaktovať niektorú z doleuvedených spoločností, prosím, využite tieto kontaktné detaily.

Ak si želáte poznať niektoré z Vašich osobných práv, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, prosím preštudujte si pravidlá ochrany osobných údajov v situácii, kedy sú Vaše osobné údaje získavané. Príslušné kontaktné údaje môžu byť obvykle nájdené v sekcii “Vaše práva”.

Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/