Kontakty

Kontakty

Spoločnosť GSK je tu pre Vás.

Preto budeme radi, ak nám pošlete Vaše názory, otázky, postrehy alebo pripomienky:

GSK Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

recepcia.sk@gsk.com
tel: 02/ 4826 1111
fax: 02/ 4826 1110

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com

GSK Slovakia, s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
IČO: 35 734 833, DIČ: 2020219520, IČ DPH: SK 2020219520
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 16198/B.

GSK Consumer Healthcare Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

cz.info@gsk.com
tel: 02/ 4826 1111
fax: 02/ 4826 1110

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com

Kontakt pre médiá: sk.media@gsk.com

GSK Consumer Healthcare Slovakia, s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/A, 
821 04 Bratislava IČO: 46760873, DIČ: 2023574960, IČ DPH: SK 2023574960
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 83338/B.