Naďa

Commercial & Back Office Assistant

Naďa, čo ťa priviedlo pracovať do GSK?

Priviedla ma súhra náhod. V roku 1996 hľadalo vtedajšie personálne oddelenie GSK brigádnikov na marketing a na základe referencie som sa o tejto možnosti dozvedela. Bola som práve po maturite na gymnáziu a odvtedy som súčasťou GSK. Prešla som vstupným pohovorom, absolvovala dvojmesačnú brigádu a následne mi bola ponúknutá zmluva na dobu neurčitú. Moja práca na marketingu znamenala podporu tohto oddelenia, časom aj čiastkovú podporu iných oddelení, v závislosti na zmene štruktúry firmy a potreby prepojenia procesných postupov. Dostala som šancu pracovať aj na marketingu – ale neoslovilo ma to. Baví ma práca s ľuďmi, jej rozmanitosť je pre mňa inšpirujúca.

Hovoríme o viac ako dvadsiatich rokoch – odvtedy sa tá práca musela razantne zmeniť,nikdy si nechcela robiť niečo iné?

Pre firmu som začala pracovať v čase, keď sa vôbec nedalo hovoriť o technológiách v dnešnom slova zmysle. Napríklad len prezentácie sme riešili cez diapozitívy, všetko sme vyrábali na kolene, spoliehali sa na printové materiály a reklamné predmety. Samozrejme, že mi v priebehu času napadlo, že zmena by bola fajn, ale prirodzené a aj nečakané zmeny, ktoré v priebehu času prichádzali, prinášali mnoho nových možností sebarealizácie, ako v technickom, tak aj v procesnom a medziľudskom fungovaní v rámci GSK a to je aj dôvod prečo zostávam v tejto pozícii, ktorá, aj keď to tak nevyzerá, je veľmi rôznorodá a určite sa nedá hovoriť o stereoptype, každý rok je doslova iný. (úsmev)

Zrejme tak ako vtedy, aj dnes si oporou tým, ktorí sa potrebujú zorientovať v často menej prehľadných, avšak prísnych procesoch korporácie.

Tak, ako sa mení firma, vyvíjajú sa procesy, ktoré nie sú vo všeobecnosti veľmi populárnou oblasťou. Ja sa snažím na proces pozerať ako na konštrukciu, ktorá tvorí podporu pre správne a efektívne fungovanie korporácie a ľudí v nej a je istým spôsobom nutná. (úsmev)

Ako by si popísala svoju dnešnú prácu?

Nakoľko pracujem s viacerými terapeutickými  líniami a každá má malé odlišnosti v obsahovom aj štruktúrovom zameraní, je to veľmi rozmanité a v tejto súvislosti vnímam ako kľúčové byť v kontakte so všetkými zložkami firmy tak, aby sme podchytili a zjednodušili často duplicitné procesy, zároveň aplikovali všetko, čo prispeje k „pracovnej pohode“ v najširšom slova zmysle.

V tvojej pozícii si sa stretla s mnohými lídrami. Kto je lídrom podľa tvojej definície?

Človek, ktorý má schopnosť vytvoriť prostredie dôvery, rešpektu, partnerstva, vie prevziať zodpovednosť a robiť rozhodnutia - na tomto základe sa potom skutočne rozvíja aj tím, ktorý vedie. Nie vždy to tak bolo, no aj tieto obdobia ma profesijne a ľudsky veľmi posunuli. O to väčšou odmenou pre mňa je, že aktuálne reportujem človeku, ktorý tieto parametre spĺňa a má podiel na tom, že aj v obdobiach, kedy nie je všetko tak, ako by malo, mám stále chuť robiť veci lepšie.