Naďa

Medical Manager/ Vaccines 

Tvoja cesta do korporácie viedla cez vedu...

Áno, je možné to tak povedať - študovala som mikrobiológiu a laboratórnu medicínu. GSK mi odporúčali spolužiaci, jeden z kolegov ma priviedol do firmy v čase, keď som končila výskum. Páčilo sa mi to preto, že GSK vyvíja a dodáva na trh vakcíny  a zameriava sa na infekčné ochorenia – čiže zrazu som mala možnosť priamo využiť svoje vzdelanie. Vakcíny sú moja srdcová záležitosť. Podľa odhadov WHO práve vakcíny zachránia 2-3 milióny životov ročne a ďalšieho 1,5 milióna by mohli zachrániť pri lepšej dostupnosti a zvýšenej zaočkovanosti. Z toho je zjavné, že prevencia jednoznačne pomáha a to v celosvetovom meradle. Zároveň ja práve na vakcínach vidím, že výskum napreduje do oblastí, kde je to skutočne potrebné, nejde teda o výskum pre výskum, ale o reálny pozitívny vplyv. Je to pre mňa dôležité práve preto, že okrem môjho hlavného vedeckého zamerania som sa vo výskume zaoberala aj oblasťou tropickej medicíny, čiže malária, TBC a HIV sú pre mňa zaujímavé témy.

Potom si nemohla prísť do inej spoločnosti, pretože tieto oblasti sú pre GSK kľúčové.

Áno, práve s ohľadom na svoju minulosť budem vždy tieto tri ochorenia považovať za top zdravotnícke priority. Infekčné ochorenia vo všeobecnosti sú jednou z kľúčových metiel ľudstva aj dnes, v čase dobre rozvinutej prevencie a relatívne dobre dostupnej antibiotickej liečby. Ešte stále máme veľa nenaplnených medicínskych výziev – nemáme účinné nástroje liečby a predchádzania ochoreniam. Aj v súčasnosti sa zomiera na maláriu, HIV, tuberkulózu, HIV-asociované koinfekcie a očkovaním preventabilné ochorenia, ako sú osýpky či čierny kašeľ – preto som rada, že môžem pracovať pre spoločnosť, ktorá sa zameriava práve na tieto kľúčové oblasti. Ak by som si mala ako odborníčka vybrať, určite by som volila ako urgentné práve infekčné ochorenia, ktoré sú stále významnou príčinou úmrtnosti detí vo svete. A my odborníci by sme mali robiť všetko, čo robiť môžeme, aby sme týmto úmrtiam predchádzali.

Medicínske pozície vo firmách sú trochu komplikované pre každého, kto nepracuje vo farmaceutickej korporácii.

To je možné. Ja som začínala ako MSL – Medical Scientific Liason, ešte máme Medical Advisorov, to som si tiež vyskúšala, no a dnes som Medical Manager, čo znamená, že som Medical Advisor a mám svoj mikroteam. Od toho sa odvíja aj náplň mojej práce, pozostáva z napĺňania menežerskej roly (vedenie ľudí, plánovanie, tvorba stratégií), a z práce Medical Advisora, čo znamená kontakt s medicínskymi expertami. Pravidelne sa stretávam s expertami, s dôležitými ľuďmi v našej oblasti, ktorí sú špecialistami na epidemiológiu, infekčné ochorenia a v konečnom dôsledku priamo, či nepriamo tvoria imunizačný program. Sme to my – medicínsky team, kto týmto expertom prináša najnovšie dáta, my im však aj načúvame – napríklad na to, aby sme porozumeli vývoju národného imunizačného programu. Pracujeme aj na ich angažovaní tak, aby mohli svoje znalosti zdieľať s kolegami a pomôcť im správne a účelne využívať jestvujúce vakcíny v praxi pre svojich pacientov. V neposlednom rade zdieľame dáta. Podstatná je i veľká podpora medicínskeho tímu pre kolegov vo firme a ich pravidelná edukácia. Kľúčovou zodpovednosťou ľudí v „medikli“ je aj tzv. medical governance, čiže bdieme nad vyváženosťou našej komunikácie o produktoch a jej súlade so všetkými internými aj externými pravidlami a najvyššími etickými štandardami.

Viac informácií o očkovaní a štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie nájdete napríklad tu: https://www.who.int/publications/10-year-review/vaccines/en/ a tu: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization