Michal

Bussiness Unit Head Vaccines & HIV & CEP 

Michal, ako si sa dostal do GSK, resp. do farmaceutického priemyslu?

Poviem pravdu, že moje pôvodné vzdelanie je naozaj vzdialené od oblasti v ktorej už dlhé roky pracujem. Spoločným menovateľom sú čísla. Hneď po strednej škole som začal diaľkovo študovať ekonómiu a manažment na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde som v roku 2005 ukončil štúdium s titulom inžinier. V tej dobe som už pracoval vo farmaceutickom priemysle a preto som mal chuť zvýšiť svoje vedomosti a vzdelanie aj týmto smerom. Hneď po vysokej škole som sa teda prihlásil na 3-ročné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktoré som úspešne ukončil záverečnou skúškou a titulom MPH (Master of Public Health). A keďže sa učíme celý život asi je len otázka času kedy ma ešte niečo zláka...

Zdá sa, že tvoja kariérna cesta bola dosť priamočiara.

Popri štúdiu som už chcel pracovať a získavať prvé pracovné návyky a tam sa začala moja „kariéra“ vo farmaceutickom priemysle. Keďže mamina je farmaceut, už od malička som sa viac hral s tabletkami a chemikáliami ako s hračkami. Preto moja prvá pracovná skúsenosť bola v lekárni, kde som pracoval ako sanitár, resp. chlapec pre všetko. Hlavnou mojou náplňou práce bolo vybaľovanie zásielok liekov, ukladanie, spisovanie objednávok podľa toho čo sa minulo. Ako študent ekonómie som dostal zverené aj administratívne práce (faktúry, bločky, evidencia a triedenie receptov a pod.) Po dvoch rokoch som dostal možnosť pracovať ako obchodný reprezentant v distribučnej spoločnosti s liekmi a tam som zistil, že práca s ľuďmi v tejto oblasti je presne to, čo chcem v živote robiť. Tak som si stanovil svoje dlhodobé a kariérne ciele. Zatiaľ sa mi napĺňajú - dokonca aj s určitým časovým predstihom. Mal som možnosť pracovať v rôznych farmaceutických firmách – tak originálnych ako aj generických na rôznych pozíciách ako napr. medicínsky reprezentant, Area manager, National Sales Manager - až som sa dopracoval do vrcholového manažmentu ako Business Unit Head.

Čo zahŕňa tvoja pozícia a čo ťa na nej baví/nebaví?

Moja aktuálna pozícia má pomenovanie Business Unit Head, čo vo voľnom preklade to znamená vedúci obchodnej jednotky z pohľadu komercie a marketingu. Mám na starosti oblasť vakcín, HIV a tzv. Classic and established portfolio. Vediem tím ľudí ako napr. Product managerov, Sales managerov, Commercial manager, Key account manager a niekoľko reprezentantov. Mojou úlohou je správne nadefinovanie stratégie, ktorou sa chceme uberať z pohľadu krátkodobých ale aj dlhodobých cieľov a potom samozrejme dohľad nad samotnou exekutívou. V skratke - znamená to, že koordinujem všetky kroky a činnosti ako svoje tak aj mojich kolegov s jasným cieľom, naplniť resp. zrealizovať to, čo sme si naplánovali.

Niekedy mám pocit, že sú to len dni naplnené mítingami, telekonferenciami a tabuľkami. Musím však povedať, že aj toľkých rokoch v tomto segmente ma táto práca neskutočne baví a neviem si predstaviť, že by som robil niečo iné. Som obklopený skvelými ľuďmi a to je asi to, čo ma priťahuje najviac. A čo ma nebaví? Sú situácie, ktoré nevieme ovplyvniť a to je asi to, čo nám život sťažuje a komplikuje: vývoj externého prostredia či výpadky tovaru.

Si v GSK menej ako rok, ako nás hodnotíš?

 

Bude to asi znieť ako klišé, ale pre mňa je GSK firma, v ktorej pracujem veľmi rád a nehovorím to len preto, že je to môj zamestnávateľ. Dokážem porovnať rôzne firmy (menšie, väčšie, slovenské, zahraničné) z pohľadu firemnej kultúry a rôznych iných uhlov pohľadu. Myslím si, že je to vždy o ľuďoch, ktorí firmu tvoria. Každá jedna spoločnosť mi dala veľa pozitívneho a som veľmi rád, že mám tieto pracovné skúsenosti. V GSK je vynikajúca pracovná atmosféra, priateľskí ľudia s pozitívnym prístupom, ktorí mi od samého začiatku preukazujú veľkú mieru podpory. Práve vďaka nim sú dni, kedy ani nemám pocit, že idem do práce ale skôr do príjemného kolektívu. Spoločný čas trávime nielen v práci, ale s niektorými si nájdeme čas aj na stretnutia pri dobrej večeri či pohári vínka, aby sme sa lepšie spoznávali. To, že máme príjemnú pracovnú atmosféru je určite vizitkou lídra našej slovenskej pobočky, ktorou je Alja Podgoršek Gradišek. Do tohto rýchleho a náročného biznisu vnáša ľudskosť a pochopenie, čo aspoň pre mňa veľmi dôležité na to, aby som mohol podať čo najlepší pracovný výkon. Na záver musím skonštatovať, že GSK na Slovensku nie je len firma, je to skvelý TÍM.