Jana

Access Manager

Janka, aká bola Tvoja cesta do GSK?

Keď si to spätne rekapitulujem, do GSK ma pritiahli dve veci. Tou hlavnou pre mňa boli ľudia. S niektorými som už v minulosti spolupracovala v predchádzajúcom zamestnaní a o tých, s ktorými som mala pracovať v tíme, som mala pozitívne referencie z viacerých strán. Druhá vec, ktorá ma pritiahla, bola práca so špecializovanou inovatívnou liečbou pre pacientov s ťažkou astmou spojená aj s možnosťou ďalšieho profesijného rozvoja.

Takže už pred GSK si pracovala v inovatívnej farmafirme?

Áno, v predchádzajúcich zamestnaniach som z rôznych strán spoznala prácu v inovatívnej farmaceutickej spoločnosti. Začínala som ako absolvent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského tak tradične – ako medicínsky reprezentant. Následne som sa ako Project manager a Brand & Customer manager venovala marketingu, kľúčovým zákazníkom a projektom spojeným s pridelenými liekmi. Po materskej dovolenke som mala potrebu sa trochu vzdialiť od tempa farmaceutických spoločností a pracovala som v lekárni, no po krátkej dobe som sa vrátila opäť do farmaceutickej firmy, kde som začala pracovať na oddelení Medical Affairs so špecializovanou biologickou liečbou ako Medical Scientific Liason. To ma veľmi nadchlo. Odtiaľ bol už len krôčik do GSK, kde som sa pripojila k tímu skvelých ľudí na medicínskom oddelení ako Medical Advisor, neskôr som prešla do pozície Medical Manager.

Ak by si mala laikovi vysvetliť, čo každý deň ako Access Manager robíš, čo by si vypichla?

Aktuálne pracujem viac ako rok v oddelení Corporate Affairs. Konkrétne som zodpovedná za Market Access. Rozhodnutie prejsť z medicínskeho oddelenia na súčasnú pozíciu bolo pre mňa spojené jednak s možnosťou získania nových skúseností a zručností, ale aj so zužitkovaním medicínskych znalostí o našich liekoch v inom smere. Mojou úlohou je v súlade s aktuálne platnou legislatívou nájsť spôsob, akým sa naše inovatívne lieky stanú dostupnými pre pacientov a budú hradené zdravotnou poisťovňou za optimálnych podmienok – za primeranú cenu a ideálne bez doplatku pacienta. Po registrácii sa totiž nový liek nestáva automaticky dostupným a hradeným z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

Znie to dosť jednoducho – ale predpokladám, že je to výzva.

Bezpochyby. Úhrada liekov je v SR prísne regulovaná, podmienky sa sprísňujú, zdroje verejného zdravotného poistenia sa obmedzujú a kladie sa vysoký dôraz ich efektívne využívanie. Preto hľadanie najvhodnejšieho riešenia pre konkrétny liek s ohľadom na potreby klinickej praxe a možnosti platcov (teda zdravotných poisťovní) je dnes výzvou vo všeobecnosti. Ukazuje sa, že pri našich liekoch cesta k pacientovi nie je vždy jednoduchá ani priamočiara, ale získanie ich úhrady vyžaduje skúsiť aj nové prístupy. Výsledok však nikdy nie je vopred istý, ani vybraný prístup nemusí byť jediným správnym a tá určitá miera neistoty občas zaťažuje. O to viac ma ale teší, keď sa podarí dosiahnuť pozitívny výsledok. V žiadnom prípade to však nie je stereotypná práca a to ma baví. Nachádzam v nej to, čo potrebujem – dynamickú prácu, náročné zadania, ktorých riešenie v spolupráci so skvelými kolegami obohacujú moje skúsenosti a prinášajú dostatočné zadosťučinenie.