Jakub

Medical Advisor 

Aká bola tvoja cesta do GSK?

Po absolvovaní štúdia medzinárodného obchodu v Prahe som vyštudoval farmáciu na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Práve tam som sa v treťom ročníku štúdia počas Kariérnych dní farmácie prvý krát stretol s mojimi budúcimi kolegami z GSK. Rozprávali sme sa o možnostiach práce pri štúdiu a príležitostiach pre budúcich absolventov. Lákala ma najmä kariéra v klinickom výskume, jedna zo zamestnankýň GSK mi však po dlhšom rozhovore povedala, že sa podľa nej hodím viac na pozíciu Medical Scientific Liaison-a (MSL). To ma zaujalo, pretože som netušil, o čo ide. O špecifikách práce v Medical Affairs som preto začal intenzívne čítať na internete a uvedomil som si, že síce úzko súvisí s klinickým výskumom, ale to je práve tá oblasť, v ktorej by som raz pôsobil radšej. Dozvedel som sa tiež, že GSK je spoločnosť, v ktorej je medicínska štruktúra veľmi dôležitá a jej členovia sú kľúčoví pri komunikácii s externým prostredím. Po skončení školy som takmer rok a pol pracoval ako monitor klinického výskumu, a keď som potom dostal ponuku pracovať v GSK ako MSL, dlho som neváhal.

Čo je hlavnou náplňou tvojej práce dnes?

Dnes už pracujem na pozícii Medical Advisor-a pre vakcíny. Mojou úlohou je sledovať vývoj a výskum v oblasti vakcín, detailne poznať ich klinické údaje a zabezpečiť, aby sa odborné informácie o vakcínach spoločnosti GSK dostali lekárom a ďalším odborníkom, ktorí ich potrebujú pri svojej každodennej práci. Som tiež zodpovedný za vzdelávanie kolegov z iných ako medicínskych oddelení GSK a za to, aby marketingové materiály GSK spĺňali všetky interne i externe stanovené podmienky na pravdivosť a vyváženosť.

Je niektorý aspekt tvojej práce, ktorý ťa baví a napĺňa viac ako tie ostatné?

Moja práca ma baví ako taká, pretože nikdy neskĺzne do stereotypu. Vakcíny sú veľmi zaujímavou skupinou liekov a preto ma baví o nich prednášať na seminároch, pripravovať kongresové sympózia, alebo si len tak čítať nové vedecké články. Vzhľadom na charakter mojej práce trávim veľkú časť mojej pracovnej doby aj mimo kancelárie s lekármi a inými odborníkmi, pretože vakcinológia je oblasť záujmu rôznych špecializácií a odborností. Práve tento aspekt ma baví asi najviac - stretávam s inteligentnými a inšpiratívnymi ľuďmi, s ktorými spolupracujeme na tom, aby sme pre obyvateľov Slovenska zabezpečili prístup k účinným a bezpečným vakcínam, a aby lekári mali relevantné a včasné informácie potrebné na to, aby ich pacienti boli chráni pred infekčnými ochoreniami.

Je pre teba GSK niečím špecifické?

Veľmi si vážim silný dôraz spoločnosti na dodržiavanie etických zásad pri všetkých činnostiach, ktorým sa venujeme. Etický štandard je v originálnom farmaceutickom priemysle nastavený veľmi vysoko, ale podľa môjho názoru GSK určite patrí ku globálnym ťahúňom v tejto kľúčovej oblasti. Myslím si, že pri tom hráme dôležitú úlohu práve aj my - ľudia v Medical Affairs. Vo všeobecnosti sú pilierom našej spoločnosti ľudia, ktorí v GSK pracujú. Vítam vysokú úroveň diverzity – mám tú česť pracovať s ľuďmi na rôznych úrovniach skúseností, s rozličnými pohľadmi na veci a s rôznymi záujmami. Spoločne sa inšpirujeme a verím, že robíme dobrú prácu pre pacientov a pre lekárov.