Zdravie, bezpečnosť a blahobyt zamestnancov

Sme progresívnou spoločnosťou v oblasti zdravotnej starostlivosti, preto je pre nás podpora bezpečnosti, zdravia a produktivity našich zamestnancov prioritou.

V spoločnosti GSK chceme mať zdravú, odolnú, vysoko výkonnú pracovnú silu a nespôsobovať žiadnu škodu ľuďom a planéte, preto pomáhame budovať kultúru, ktorá sa riadi našimi hodnotami.

Náš záväzok k bezpečnosti

Sme zodpovední zabezpečiť, aby naši ľudia v práci neutrpeli žiadnu fyzickú ujmu, a bezpečnosť je základnou súčasťou našej firemnej kultúry. Na dosiahnutie tohto cieľa sa zameriavame na prevenciu nehôd skôr, než nastanú, zabezpečujeme školenia a zvyšujeme povedomie o hlavných rizikách, ktoré predstavuje napr. obsluha strojov alebo riadenie vozidla.

Je extrémne dôležité, aby boli naši zamestnanci vždy v bezpečí, či už v práci alebo na cestách. Máme celopodnikové programy, ktoré propagujú témy vysokých bezpečnostných noriem, otvorenej komunikácie, riadenia rizík a zapojenia všetkých zamestnancov.

Náš záväzok k blahobytu zamestnancov

Sme si vedomí, že odolnosť zamestnancov môže byť ovplyvnená celým radom faktorov, počnúc pracovnou záťažou po stres v ich osobnom živote. Naše úsilie o podporu pohodlia zamestnancov sa zameriava na to, aby naši ľudia cítili podporu, ktorú potrebujú pri budovaní svojej energetickej hladiny a pri vyrovnávaní sa so stresom.

Máme množstvo programov a podporných služieb určených na podporu zdravia a blahobytu našich zamestnancov. Napríklad, náš program „Energia pre výkon“ zahŕňa osobné a tímové semináre a školenia, ktoré zamestnancom pomáhajú sústrediť sa, doplniť energiu a byť produktívnymi v práci aj doma.

Ideme o krok ďalej, než ktorýkoľvek iný nadnárodný zamestnávateľ, pretože sme sa prostredníctvom nášho programu „Partnerstvo pre prevenciu“ zaviazali všetkým našim zamestnancom a ich rodinám na celom svete poskytovať komplexnú preventívnu zdravotnú starostlivosť.

Náš záväzok k udržateľnosti životného prostredia

Usilovne pracujeme na tom, aby sme zmenšili našu ekologickú stopu, aj pri rozširovaní svojich činností, aby sme výhody produktov spoločnosti GSK sprístupnili vyššiemu počtu pacientov a zákazníkov na celom svete. Naša stratégia environmentálnej udržateľnosti si stanovuje ambiciózny dlhodobý cieľ, ktorým je uhlíkovo neutrálny hodnotový reťazec spoločnosti do roku 2050.

Stanovili sme si ambiciózne ciele na zníženie spotreby uhlíka, vody a odpadu v celom našom hodnotovom reťazci – od získavania surovín a vplyvov našich laboratórií a závodov, po používanie a likvidáciu našich výrobkov zo strany pacientov a spotrebiteľov. Efektívnejším využívaním zdrojov a spoluprácou s ostatnými pri riešení týchto problémov môžeme znížiť náklady, zvýšiť konkurencieschopnosť a redukovať dopad na životné prostredie.