Zamestnanci pomáhajú komunitám

Dobrovoľníctvo zamestnancov je pre nás dôležité. Nabádame našich ľudí, aby prispeli do svojich miestnych komunít, a poskytujeme im pri tom značnú podporu.

Sme radi, že môžeme podporovať komunity a charity. Ale dobrovoľníctvo zamestnancov nie je len o dávaní druhým. Pomáha našim ľuďom získať nové skúsenosti a zručnosti a v mnohých prípadoch aj hlbšie pochopenie potrieb pacientov.

Oranžový deň

Oranžový deň organizujeme, aby sme každý rok dali všetkým našim zamestnancom jeden deň plateného voľna, ktorý využijú dobrovoľnou prácou pre dobrú vec. Zamestnanci na celom svete podporujú celý rad charitatívnych organizácií a projektov, vrátane práce v miestnych školách, azylových domoch pre bezdomovcov, v komunitných záhradách, domoch s opatrovateľskou službou a v komunitách zasiahnutých prírodnými katastrofami.

Dobrovoľnícke partnerstvo PULSE

Dobrovoľnícke partnerstvo PULSE je dobrovoľnícka iniciatíva založená na zručnostiach. Prostredníctvom partnerstva PULSE sú kvalifikovaní zamestnanci na tri alebo šesť mesiacov priradení na plný úväzok k neziskovým organizáciám, kde svojimi schopnosťami prispievajú k riešeniam problémov v zdravotníctve doma aj v zahraničí.

Od svojho spustenia v roku 2009 už bolo v rámci partnerstva PULSE vyslaných viac ako 550 zamestnancov na celom svete, aby podporili viac ako 100 mimovládnych organizácií (MVO).  Prostredníctvom partnerstva PULSE dobrovoľníci s partnermi hľadajú riešenia problémov, ktoré sa týkajú prístupu k zdravotnej starostlivosti a problémov, ktoré postihujú deti. Tento program našim zamestnancom umožňuje pracovať na plný úväzok s partnerskými organizáciami, ako je Save the Children a PATH, pričom svoje odborné skúsenosti a znalosti využívajú pre dobro organizácie a spoločnosti.

Ak chcete počuť skúsenosti našich zamestnancov, ktorí sa zúčastnili partnerstva PULSE, pozrite si nasledujúce video:

Andrew Witty, generálny riaditeľ spoločnosti GSK hovorí: „PULSE je skvelá osobná príležitosť pre jednotlivcov spoznať v živote niečo iné, niečo, čo im dáva možnosť načerpať nové sily – intelektuálne aj emocionálne – a otvoriť myseľ, aby videli, čo sa deje, a pozerali na veci inak. Navyše je to skvelá príležitosť pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať nové zručnosti.“ 

Zistite viac o dobrovoľníctve zamestnancov.

Viac o programe nájdete v poslednej správe o vplyve partnerstva PULSE (PDF).