Rozvíjame našich ľudí

Najtalentovanejších ľudí si udržiavame tým, že investujeme do ich vzdelávania a rozvoja, ktoré sú prispôsobené potrebám a budujú na ich silných stránkach. Prostredníctvom nášho prístupu k rozvoju vedenia, sa naši manažéri učia, ako motivovať členov tímu k čo najlepším výkonom.

V spoločnosti GSK si vážime odborné znalosti aj všeobecné vedomosti a skúsenosti. Veríme, že kariérny postup by mal byť flexibilný a adaptabilný, aby spĺňal budúce potreby našej činnosti ako aj silné stránky a ambície našich zamestnancov. Profesionálny rozvoj pre nás znamená budovanie skúseností a schopností, a nie je definovaný len povýšením a postupom.

Príležitosti vzdelávania

Veríme, že niektoré skúsenosti prispievajú k vzdelaniu a rastu viac ako iné. Plánovaním a zameraním sa na tieto skúsenosti môžeme prispieť k vášmu profesionálnemu rozvoju. Na vzdelávanie sa pozeráme nasledujúcim spôsobom:

  • Praktické skúsenosti – Približne 70% nášho vzdelávania a rozvoja sa získava priamo popri práci. Pravidelné hodnotenie od svojho manažéra pomáha určiť, kde sa môžete rozvíjať či už rozšírením rozsahu svojej role, alebo účasťou na nových projektoch. V rámci stáleho procesu rozvoja si ciele rozvoja dohodnete so svojím manažérom, ktorý vám pomôže naplniť váš potenciál.
  • Rozvojové vzťahy – Rozvojové vzťahy tvoria cca 20% nášho vzdelávania a rozvoja. V spoločnosti GSK podporujeme možnosti, aby ste získali podporu a spätnú väzbu prostredníctvom koučovania, mentoringu a spätnej väzby od svojho manažéra a kolegov.
  • Formálny rozvoj – Približne 10% nášho vzdelávania a rozvoja získavame prostredníctvom formálneho rozvoja. Ten zahŕňa e-learning, kurzy, články alebo knihy. Zabezpečujeme on-line podporu vzdelávania, nástroje na vlastné hodnotenie a zdroje, ktoré vám pomôžu rozvíjať sa. 

Aby sme vám pomohli získať z rozvoja v spoločnosti GSK čo najviac, očakávame spoluprácu vášho manažéra, ktorý určí oblasti zamerania pre váš rozvoj a podporí vás pri dosahovaní cieľov výkonu a rozvoja.

Individuálna podpora

V rámci základnej časti svojho profesionálneho rozvoja v spoločnosti GSK budete viesť so svojím nadriadeným pravidelné, otvorené a úprimné diskusie o plánovaní výkonu a rozvoja. Tieto rozhovory sa zamerajú na vaše ambície, zručnosti, skúsenosti a potreby rozvoja. Sme odhodlaní poskytnúť vám podporu, ktorú potrebujete, aby ste preukázali svoj najlepší výkon a ťažili z osobného rastu v rámci našich činností.

Rozličné profesijné dráhy

Je dôležité si uvedomiť, že kariéra môže mať mnoho rôznych smerov veríme, že flexibilita je dôležitá. Pre náš spoločný úspech má zásadný význam podpora vašich silných stránok a motivácie, ako aj uspokojenie potrieb našej činnosti.

Kariérny rozvoj je predovšetkým o budovaní skúseností a úrovní schopností pre budúcnosť. Kariéra je, koniec-koncov, postavená na trvalom dosahovaní výsledkov, na vedení a odzrkadľovaní našich hodnôt v spoločnosti GSK.

Vaša spolupráca, rozvoj zručností a odhodlanie významne prispejú k vašej kariére v spoločnosti GSK.