Výskum a vývoj

Výskum a vývoj zameraný na pacienta a je stredobodom našej práce. Každú hodinu vynaložíme vyše 300 tisíc libier na výskum nových liekov, vakcín a ďalších produktov. Naši vedci sa usilujú nájsť spôsoby liečby ochorení dýchacích ciest, vírusových a bakteriálnych infekcií, cukrovky, rakoviny a HIV/AIDS.

Dostupné pozície

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Vedcom v oblasti R&D sú otvorené príležitosti vo všetkých troch našich činnostiach:  liečivá, vakcíny a spotrebná zdravotná starostlivosť.

Naša organizácia R&D láka vedcov z mnohých vedných disciplín, vrátane chemikov, biológov, štatistikov, farmakológov farmaceutov a mikrobiológov. Pracujú ako interní vedci v laboratóriu alebo svoju vedeckú prax využívajú v klinických štúdiách, regulačnej práci, v štúdiách zdravotníctva alebo štatistikách.

Klinickí vedci vo výskume a lekári v našich lekárskych tímoch poskytujú po schválení užívania našich liekov u pacientov medicínske usmernenia o ich používaní. Máme tímy ľudí, ktorí sa venujú sledovaniu bezpečnosti našich liekov. Iní vedci alebo lekári sledujú kvalitu nášho výskumu a zaisťujú, aby sme spĺňali tie najvyššie štandardy riadenia.

A čo je najdôležitejšie, nech do R&D vstúpite kdekoľvek, všade bude mať veľa príležitostí pre rozvoj a rast. Budete mať možnosť budovať všestrannú, no zároveň odbornú kariéru.

Práca v oblasti výskumu a vývoja

Zamestnávame tisíce vedcov v rôznych oblastiach výskumu od Číny až po USA, od Indie  až po Veľkú Britániu. Každá rola je iná, no naše výskumné tímy spája jedna vec: odhodlanie pomôcť pacientom a spotrebiteľom.

Neexistuje mnoho pracovných miest, kde by vaša každodenná práca priamo viedla k výsledku zlepšenia života iných ľudí. V spoločnosti GSK je práve to našim cieľom a to znamená, že výskum a vývoj má skutočný zmysel. V našej práci inovujeme a aplikujeme najnovšie poznatky a myslenie. Naša kultúra je podnikateľská. 

Neustále sa učíme o nových oblastiach vedy. Zameriavame sa na špičkovú vedu a tvoríme jasné plány, aby sme zistili, či nás veda môže priviesť k novým typom liečby. Naši ľudia majú príležitosti učiť sa účasťou na  nových vedeckých projektoch, pracovných miest alebo skúseností a zo spolupráce s odborníkmi vo svojich disciplínach.

Naši vedci majú v rukách zodpovednosť a ich úspechy sú uznávané a odmeňované.

Preto ak chcete niečo zmeniť a rozvíjať svoju kariéru v najinovatívnejšej a najvzrušujúcejšej oblasti vedy, teraz je tá správna doba, aby ste sa k nám pripojili.

Mám tie správne vlastnosti?

Chceme ľudí, ktorých vášňou je zlepšenie života prostredníctvom vedeckých inovácií: tých, ktorí spájajú vedecké alebo lekárske znalosti so schopnosťou pracovať v multidisciplinárnom tíme. Bez ohľadu na vašu vedeckú doménu alebo lekárske poznatky, musíte byť pripravení neustále sa učiť a rozvíjať.

Mali by ste sa zaujímať o to, ako zapadáte do všeobecného obrazu R&D, a mali by ste sa dokázať prispôsobiť v neustále sa meniacom vedeckom a podnikateľskom prostredí. Dôležité sú aj zručnosti pri budovaní vzťahov pri práci s obchodnými kolegami. Musíte tiež zdieľať naše hodnoty: transparentnosť, úctu k ľuďom, integritu a orientáciu na pacienta. Predovšetkým však potrebujeme vedcov, ktorí sa nezameriavajú len na to, čo robia, ale aj na to, ako to robia.