Obchod a marketing

Predaj a marketing tvoria veľkú časť našich činností v oblasti vakcín, liečiv a spotrebnej zdravotnej starostlivosti. Ich hlavnou úlohou je komercializovať naše produkty. To môže zahŕňať predstavenie očkovacej látky v najmenej rozvinutých krajinách, predaj našich liekov, identifikáciu nových príležitostí výskumu a vývoja alebo úsilie o budovanie našich spotrebných značiek, aby boli prvou voľbou zákazníkov.

Dostupné roly

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Predaj a marketing ponúkajú mnoho príležitostí ako pre absolventov tak aj pre skúsených profesionálov na všetkých úrovniach. K typickým pracovným miestam patria pozície manažérov zodpovedných za klientov, odborníkov v oblasti predaja, marketingových manažérov, manažérov zodpovedných za portfólio, ekonómov a analytikov trhu.

Potrebujeme ľudí na miestnom trhu a na celosvetovej úrovni. Môžeme ponúknuť prácu v našich centrách excelentnosti, ktoré tvoria víťazné predajné stratégie kľúčových liečebných oblastí a kategórií.

Práca v oblasti predaja a marketingu

Predaj a marketing predstavujú vzrušujúcu a neustále sa vyvíjajúcu oblasť. Neustále sa usilujeme o zlepšenie našej činnosti, o zabezpečenie väčšej hodnoty pre pacientov a spotrebiteľov a o urýchlenie nášho rastu. Práca môže byť aj veľmi rôznorodá. Mnoho našich predajných aktivít zahŕňa styk s vládami, regulačnými a zdravotníckymi orgánmi.

Naše portfólio zahŕňa známe značky a novšie, inovatívne lieky. Na naše výrobky sme hrdí. Preto našim profesionálom, ktorí pracujú priamo so zákazníkmi, poskytujeme dôkladné vedecké školenia, aby dokázali správne prezentovať naše lieky a spotrebiteľské zdravotnícke výrobky, a odmeňujeme ich schopnosť budovania vzťahov v zdravotníctve a s maloodberateľmi. Keďže sú pre nás záujmy pacientov a spotrebiteľov na prvom mieste, predaj a marketing predstavujú extrémne vďačnú kariérnu príležitosť.

Mám tie správne vlastnosti?

Veríme v zodpovednosť, preto posilňujeme kompetencie svojich ľudí a vytvárame skupinu budúcich manažérov a lídrov. Potrebujeme zanietených ľudí, ktorí dokážu myslieť strategicky, pracovať čestne a žiť v súlade s našimi hodnotami a postojmi. Mali by ste byť dôvtipní, v ideálnom prípade so záujmom o medicínu/ vedu a s vynikajúcimi schopnosťami pri budovaní vzťahov. Dôležité je aj zameranie na výkon a schopnosť reagovať na zmeny na trhu. Na vedúcej úrovni hľadáme ľudí, ktorí dokážu vytvoriť víziu pozitívnej zmeny a inšpirovať ostatných.