Iné príležitosti

V spoločnosti GSK je k dispozícii mnoho ďalších rolí, vrátane rolí v oblasti financií, ľudských zdrojov, v právnej oblasti, IT, oblasti nákupu, komunikácií a hlavných podporných služieb. Tieto oddelenia poskytujú základnú podporu a služby na zabezpečenie efektívnosti a účinnosti našej práce na celom svete.

Dostupné role

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ako nadnárodná organizácia máme obrovskú škálu dostupných rolí v rôznych oblastiach. Budete mať príležitosť rozvíjať svoju kariéru v rámci určitej funkcie a pridanou hodnotou bude skutočnosť, že si vybudujete skúsenosti naprieč rôznymi oblasťami našej činnosti, vrátane liečiv, vakcín a spotrebnej zdravotnej starostlivosti.

Skupina hlavných podporných služieb má navyše role pokrývajúce rôzne funkcie, pretože poskytujú rad služieb naprieč celou spoločnosťou GSK.

Naše podporné funkcie sú neoceniteľnými strategickými partnermi celej činnosti a poskytujú množstvo kľúčových služieb. Pri práci v jednom z našich tímov pridáte do našej činnosti svoju hodnotu, vďaka čomu dokážeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí, ktorí  potrebujú naše produkty a liečivá. Získate aj skutočne širokú škálu vedomostí, pretože sa stretnete s problémami, ktorým denne čelí veľká celosvetová organizácia.

Mám tie správne vlastnosti?

Hľadáme ľudí, ktorí majú vynikajúce znalosti a zručnosti a majú záujem uplatniť svoje skúsenosti v náročnom obchodnom prostredí. Vaša práca musí byť vykonávaná čestne, v súlade s našimi hodnotami a v rámci nej si budete budovať efektívne vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a kolegami. Sme presvedčení, že spôsob, akým pracujeme, je rovnako dôležitý ako to, čo poskytujeme.