GSK Slovensko: prečo a ako pomáhame

GSK od počiatkov svojho pôsobenia v Slovenskej republike (v r. 1997) deklaruje – ale aj konkrétnymi činmi napĺňa misiu spoločnosti - pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Kultúra GSK Slovensko sa s adresnou formou pomoci spája dlhodobo. Je to dané tým, že úcta človeku je jednou zo základných čŕt pomyselného genetického kódu spoločnosti GSK. Nezáleží na tom, či ide o pacienta, o nášho priateľa alebo nášho obchodného partnera.

Zaujímame sa o to, ako naša činnosť vplýva na život ľudí a miest, kde podnikáme. Úspech GSK nám dáva šancu pomáhať, preto sme si predsavzali, že pri svojom podnikaní vždy zohľadníme etický, sociálny aj environmentálny rozmer rozhodnutí.

Každoročne venujeme finančné prostriedky, lieky, vakcíny, čas svojich zamestnancov a vybavenie na podporu ľudí doma na Slovensku, aj na celom svete. Veríme, že vzdanie sa časti našich ziskov v prospech komunít, ktoré to najviac potrebujú, nie je súčasťou krátkodobej obchodnej výhody, ale súčasťou správania sa každej zodpovednej spoločnosti. Rozhodli sme sa preto sústrediť práve na oblasti, v ktorých dokážeme uskutočniť viditeľné zmeny a inšpirovať ďalšie spoločnosti v rámci priemyslu, ale aj mimo neho.

GSK globálne stavia svoju spoločenskú zodpovednosť na štyroch pilieroch:

  • zdravie pre všetkých,
  • etické a transparentné správanie
  • starostlivosť o zamestnancov a investície do komunity,
  • šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi.

 

Priority GSK Slovensko v oblasti zodpovedného podnikania

Žiadostí o podporu ako aj oblastí, ktoré si podporu zasluhujú je príliš mnoho na to, aby sme mohli podporiť všetky.  Preto sa sústredíme -  v súlade s globálnymi cieľmi GSK -  na štyri strešné oblasti, ktoré podporujeme – a to nielen finančne, ale napríklad aj využitím svojich znalostí v projektoch formou dobrovoľníckej konzultácie.

V oblasti Zdravie pre všetkých ide o viac ako desaťročnú podporu asistentov zdravia v marginalizovaných komunitách. Do tejto skupiny projektov spadá i program Druhý krok – emocionálna výchova školákov, ktorá im pomáha brániť sa pred šikanou. V minulosti bol dlhoročnou súčasťou aktivít v tejto oblasti aj obľúbený Fond GSK, dlhodobo zameraný na podporu seniorov, v ktorom o výbere projektov rozhodovala nezávislá komisia osobností.

Etické a transparentné správanie, ktoré GSK napĺňa nielen svojimi CSR aktivitami, ale aj celosvetovo progresívnym spôsobom podnikania (tzv. globálny operačný model), je pre nás kľúčové. Preto napríklad dlhodobo podporujeme slovenskú pobočku organizácie Transparency International. GSK formuje prostredie v spoločnosti smerom k vyššej transparentnosti aj vďaka svojmu aktívnemu členstvu vo Fonde pre transparentné Slovensko.

Starostlivosť o zamestnancov sme desaťročia napĺňali vďaka štedrému benefitnému programu. Od roku 2018 sa ich škála rozšírila vďaka projektu Partnership For Prevention. Ide o unikátny program,  prostredníctvom ktorého spoločnosť financuje prevenciu zdravia nielen pre zamestnancov, ale aj ich partnerov a nedospelé deti.

Investície do komunity pre nás – okrem už zmienených asistentov podpory zdravia – znamenajú dobrovoľníčenie. GSK sa tradične zapájalo do podujatia Naša Bratislava, z ktorého vzniklo Naše mesto. Pomáhame tak nielen v hlavnom meste. Okrem toho využívame pravidelne možnosť pomáhať prostredníctvom zbierok ľuďom v núdzi.

Šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi  podporujeme - okrem globálnych programov v GSK všade na svete – napríklad znížením používania plastových obalov v pitnom režime zamestnancov.

Kľúčové slová

Späť na začiatok