Asistenti podpory zdravia: v správny čas na správnom mieste

Viac ako desaťročie (od roku 2007) sa GSK Slovensko zameriava na podporu tzv. asistentov osvety zdravia. Sú to vyškolení obyvatelia komunít, ktorí pomáhajú svojim susedom s objednávaním sa na preventívne zdravotné prehliadky, pri ošetrení bežných poranení. Veľa času a energie venujú realizácii zdravotnej osvety. Práve oni pomáhajú obyvateľom, trpiacim chronickými ochoreniami, merajú krvný tlak, dohliadajú na dodržiavanie kontrolných vyšetrení u lekárov a pravidelné užívanie liekov, ktoré majú pacienti predpísané. Neraz volajú sanitky a spolupracujú pri rýchlej zdravotnej pomoci.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Za túto činnosť  spoločnosť GSK Slovensko získala ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2017 v kategórii Dobrý partner komunity. V ocenenom období sa GSK zamerala na asistentov osvety zdravia na Luníku IX, kde je vzhľadom na množstvo populácie katastrofálna situácia v oblasti prevencie, ale aj zdravotnej osvety. Práve na tomto sídlisku je najväčšia hustota rómskeho obyvateľsva na Slovensku, pripadajúca na jednu obec (100 %) a zvýšený výskyt pedikulózy, svrabu, tuberkulózy a žltačky. Príbeh tohto projektu sa začal u človeka, ktorý sa odmietal iba prizerať: keď v roku 2008 Paul van Hoof, vtedajší generálny riaditeľ GlaxoSmithKline Slovakia (GSK), navštívil rómske osady na východnom Slovensku, videl ľudí, ktorí žijú v úbohých podmienkach, s vysokou chorobnosťou a s nízkym hygienickým štandardom. To Paula aj jeho kolegov inšpirovalo, aby spoločne s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) rozbehli projekt Spoločne za lepšie zdravie, ktorý priniesol zdravotnú osvetu ľuďom na okraji spoločenského záujmu. Spoločne začali v roku 2008 v obciach Svinia a Jarovnice na východe Slovenska.

18 300

klientom pomohli v roku 2017 asistenti osvety zdravia

Organizácia ACEC mala už v tom období reálne skúsenosti s prácou v rómskych komunitách. Aj na základe tejto iniciatívy je v SR realizovaný Národný projekt Zdravé komunity, ktorý realizuje štátna príspevková organizácia Zdravé regióny. V súčasnosti zamestnáva takmer 300 asistentov zdravia, prioritne Rómov vo viac ako 263 lokalitách Slovenska.

Vďaka podpore GSK pôsobili na Luníku IX v rokoch 2012 – 2017  šiesti asistenti osvety zdravia – dobrovoľníci pod vedením koordinátorky. Len v roku 2017 pomohli viac ako 18 300 klientom, z čoho bolo 4 284 pozvaných detí na očkovanie a preventívne lekárske prehliadky.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Zaujímavé je, ako projekt vyrazil zo Slovenska do sveta. Dnes funguje projekt „Spoločne za lepšie zdravie“ (Together 4 Better Health) v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a v Bulharsku. V každej krajine ho s podporou GSK realizujú rešpektované mimovládne organizácie. GSK je tak zakladajúcim členom medzinárodného projektu, ktorý výrazne prispieva k rozvoju zdravotnej mediácie v Európe. Partneri realizujú lokálne aktivity a zároveň spoločným úsilím prispievajú k zlepšeniu zdravia Rómov, ktorých v Európe žije takmer 12 miliónov. GSK v tomto partnerstve stále aktívne zastupuje Paul van Hoof - napriek zmene pozície a odchodu zo Slovenska. V roku 2016 získal medzinárodný projekt Together for Betther Health ocenenie Health Collaborations Award 2016.

Veľké ocenenie patrí partnerskej organizácii GSK - Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a predovšetkým - nielen „našim“, ale všetkým asistentom osvety zdravia. Robia neľahkú prácu v komunitách snažiac sa zlepšiť zdravie jednotlivcov aj komunít a napomáhajú tak ochrane verejného zdravia.  

Kľúčové slová

Späť na začiatok