GSK od počiatkov svojho pôsobenia v Slovenskej republike (v r. 1997) deklaruje – ale aj konkrétnymi činmi napĺňa misiu spoločnosti - pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Viac ako desať rokov spolupráce s asistentmi osvety zdravia pôsobiacimi v znevýhodnených komunitách.

Podľa profesorky Evy Gajdošovej, koordinátorky programu Druhý krok, je každý druhý opýtaný žiak obeťou šikany. Čo s tým vieme spraviť?

V rozhovore s Katarínou Bodnárovou sa môžete dozvedieť, prečo je pre GSK dôležité byť súčasťou širšieho dialógu v našom zdravotníctve.

Úlohou medicínskeho reprezentanta je byť pre lekárov konštruktívnym partnerom. O tom, ako tento cieľ napĺňajú reprezentanti GSK sme sa zhovárali s Gabrielou Vítekovou.

Späť na začiatok