Nedajte šancu meningokokom

Jedným z agresívnych ochorení, ktorým sa dá predísť očkovaním je aj meningitída, spôsobená invazívnou baktériou Neisseria meningitis. Prenáša sa veľmi jednoducho: vzdušnou cestou - kvapôčkovou infekciou už pri bežnom rozhovore s človekom, ktorý je nosičom (nie je chorý, ale v nosohltane má prítomné rôzne kmene meningokokov) a prirodzene, riziko rastie pri kýchaní a kašľaní.

Najčastejší výskyt meningitídy (rovnako ako aj iných infekčných ochorení) je v zimných mesiacoch, kedy sa ľudia stretávajú v uzavretých a nevetraných priestoroch. Neznamená to však, že v iných obdobiach roka nás nemôže ohroziť.

Priebeh meningokokovej infekcie je veľmi rýchly – inkubačná doba je len 3-4 dni. Nasleduje prudký nástup teploty, silné bolesti hlavy, vracanie, kŕče, hnačka, petéchie – bodkovité krvácania do kože,  strnulosť šije, bezvedomie, u bábätiek vyklenutie fontanely.

Ochorenie sa môže prejaviť dvoma nebezpečnými formami: ako hnisavý zápal mozgových blán – meningitída a/alebo masívna prítomnosť baktérií v krvi – septikémia, ktorá v najzávažnejších prípadoch môže viesť až k otrave krvi – sepse.

Najviac ohrozené sú dojčatá do prvého roku života, u ktorých sa toto ochorenie vyskytuje najčastejšie, hlavné dôvody sú nedokonalé vyvinutie imunitného systému a tiež prvý kontakt s nepoznaným mikróbom.

Očkovanie proti meningitíde nepatrí medzi povinné, je však život zachraňujúce. Pri rýchlom priebehu ochorenia a fatálnych následkoch (smrť môže nastať do 24 hodín) odporúčame dospelým i rodičom detí, aby využili možnosť preventívnej ochrany. Tá je bezpochyby jednoduchšia než liečba.

Aj na Slovensku sú dostupné vakcíny proti Neisseria meingitis séroskupiny B (najčastejšie sa vyskytujúca forma meningitídy). Na očkovanie proti meningokokom by mali myslieť aj cestovatelia, ktorí sa chystajú do  subsaharskej Afriky, kde im môže byť veľmi užitočné. V tejto oblasti sa nachádza tzv. „meningokokový pás“ – oblasť s vysokým výskytom tohto ochorenia. Meningokok môže však ohroziť aj ľudí v iných častiach sveta (vrátane strednej Európy), najmä ak prekonávajú niekoľko časových pásiem, absolvujú namáhavé túry, majú nedostatok spánku a fyzické a psychické vyčerpanie.

Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Kľúčové slová

Späť na začiatok