Čo spája vajíčka a vakcíny?

Viete si predstaviť rána bez miešaných vajíčok, omelety či volského oka? Vajíčka sú základnou súčasťou mnohých svetových kuchýň, tej našej slovenskej nevynímajúc. Viete však, čo ďalšie by sme bez takej bežnej veci ako sú vajíčka nemali? Napríklad vakcíny proti chrípke. Vajíčka v ich výrobe totiž hrajú nezastupiteľnú úlohu.

Väčšina ľudí pravdepodobne vie, že hlavná chrípková sezóna sa u nás každoročne začína približne v novembri. Čo však možno neviete je, že klasická vakcína proti chrípke pozostáva z troch či štyroch kmeňov chrípkového vírusu, ktoré sú každý rok identifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako najočakávanejšie či najnebezpečnejšie.

Výsledky týchto predpovedných modelov sú však známe až vo februári, čo znamená že výrobcovia vakcín, medzi ktorých patríme aj my v GSK, majú iba pár mesiacov na to, aby nové vakcíny v dostatočnom množstve vyvinuli, vyrobili a dodali lekárom a lekárnikom ešte pred vypuknutím pravidelných epidémii.

 

Kedy vstupujú do hry vajíčka?

Výroba vakcín je zložitý proces. Očkovacie látky pozostávajú z veľkého množstva komponentov a vyrobené produkty majú relatívne krátku životnosť. Výrobcovia sú preto často pod tlakom, keďže musia dodať v krátkom čase veľké množstvo vakcín. Proces výroby preto musí byť flexibilný a ľahko prispôsobiteľný. Jeho základom je spoľahlivé prostredie, v ktorom sa dokážu vyvíjať rôzne kmene vírusov proti ktorým budeme v budúcnosti očkovať. A hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, práve takýmto inkubačným prostredím je aj slepačie vajíčko.

360 000

v čase najvyššej produkcie našich vakcín je do nášho centra výskumu a vývoja v Drážďanoch privezených takmer 360 000 vajíčok každý deň

„Naše“ vajíčka pochádzajú zo 14 fariem v rôznych regiónoch Nemecka a Holandska. Vysoké nároky, ktoré musia spĺňať naši dodávatelia znamenajú, že kvalitatívne štandardy spĺňajú nielen produkty, ktoré od nich odoberáme, teda samotné vajíčka, ale aj farmy na ktorých sú znášané a zbierané. Tie sú pod drobnohľadom lokálnej legislatívy i našich kontrolórov. Takto nastavený systém pre nás, a v konečnom dôsledku i našich pacientov, znamená, že dokážeme vyrábať veľké množstvá očkovacích látok aj v prípade, že u niektorého z našich dodávateľov nastanú problémy.

Proces výroby našich vakcín začína takzvanou “inokuláciou“, kedy do vajíčka zavedieme Svetovou zdravotníckou organizáciou odporúčaný kmeň chrípkového vírusu. Ďalším krokom je „inkubácia“, počas ktorej vajíčka skladujeme pri vhodnej teplote, aby sa v ich vnútri mohol vírus multiplikovať (táto časť procesu je nevyhnutná na zabezpečenie výroby dostatočného množstva vakcín). Následne je multiplikovaný vírus z vajíčka vybratý.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Materiál, ktorý takto z vajíčok vyberieme sa nazýva chrípkové sérum. Naši laboratórni pracovníci ho následne filtrujú a upravujú, aby dosiahli požadované hodnoty koncentrácie. Následne je doteraz stále živý vírus chrípky „deaktivovaný“, čiže rozdelený takým spôsobom, aby obsahoval iba neaktívne časti pôvodného vírusu. Aj tieto sú totiž schopné u pacientov vyvolať imunologickú reakciu bez toho aby spôsobili reálnu nákazu.

Tento proces je následne opakovaný pre každý kmeň vírusu chrípky, ktorý má byť súčasťou očkovania. Záverečným krokom je zmiešanie jednotlivých kmeňov deaktivovaných vírusov chrípky do jednej vakcíny, ktorú môžeme o niekoľko týždňov odoslať pacientom na celom svete.

Kľúčové slová

Späť na začiatok