Čo by ste mali vedieť, ak chcete byť súčasťou klinických skúšaní

Do klinických skúšaní sa ročne zapojí okolo 9 000 slovenských pacientov. Je to asi tretina v porovnaní so susednou Českou republikou. Pre mnohých pacientov je pritom účasť v klinickom skúšaní poslednou nádejou v boji s nevyliečiteľným ochorením. Dostať sa k informáciám o klinických skúšaniach na Slovensku bude pre pacientov jednoduchšie vďaka bezplatnej online poradni, ktorú zriadila pri príležitosti Svetového dňa klinických skúšaní, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Projekt poradne spúšťa v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR.

Klinické skúšanie prebieha v niekoľkých fázach za veľmi prísnych podmienok. Jeho cieľom je dokázať efektívnosť a bezpečnosť lieku či liečebného postupu. Bez toho by regulátori liek pre použitie v bežnej praxi neschválili a pacienti by tak nemali šancu dostať sa k potrebnej liečbe. Kým sa nový liek uvedie na trh prejde 12 až 13 rokov. „Priemerné náklady na vývoj jedného lieku dosahujú až 2 miliardy USD, ktoré hradí výlučne výrobca. Liečba a zdravotná starostlivosť poskytnutá v rámci klinického skúšania tak finančne nezaťažuje ani pacientov, ani zdravotné poisťovne,“ vysvetľuje Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP. 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Klinické skúšania majú veľký prínos pre spoločnosť, ktorým je nielen prístup k inovatívnej liečbe, ale tiež šetrenie nákladov na liečbu a vyšetrenia pacientov, získanie investícii zo zahraničia na realizáciu takýchto výskumov, ako aj možnosť zapojenia sa do medzinárodných projektov a zvyšovania kvalifikácie lekárov.

Z účasti na klinickom skúšaní však môže profitovať aj samotný pacient. Výskum sa často týka ochorení, na ktoré v súčasnosti liečba neexistuje. Pacient sa tak môže dostať k liečbe, ktorá bude dostupná na trhu až o niekoľko rokov. Okrem nádeje na úspešnú liečbu mu účasť v klinickom skúšaní ponúka lepšiu zdravotnú starostlivosť a pravidelné časté kontroly u lekára.

9000 pacientov

sa každý rok zapojí na Slovensku do klinických skúšaní

Bezplatná online poradňa zriadená v rámci webovej stránky Asociácie inovatívneho farmaceutického prieskumu (www.aifp.sk) má uľahčiť pacientom a ich ošetrujúcim lekárom hľadanie informácii o aktuálnych a relevantných klinických skúšaniach prebiehajúcich na Slovensku, a tiež zjednodušiť proces prepojenia pacienta a jeho lekára s výskumnými centrami. „Našim cieľom je pomôcť pacientom, aby jednoduchým spôsobom vedeli získať informácie o relevantných klinických skúšaniach na Slovensku,“ hovorí Katarína Slezáková.

„Pacient vyplní na stránke formulár, na základe ktorého mu budú vyhľadané prebiehajúce klinické skúšania so zreteľom na jeho diagnózu z nezávislých a verejne dostupných zdrojov. Tento proces zabezpečuje skupina vyškolených študentov medicíny, ktorá už niekoľko rokov riadi poradňu aj v Českej republike a svoje postupy budú konzultovať s lekármi z AIFP,“ vysvetľuje proces fungovania poradne Slezáková.

Kľúčová je komunikácia pacienta s ošetrujúcim lekárom

Ošetrujúci lekár je významným a neodmysliteľným článkom v liečebnom procese svojho pacienta. Preto bude súčasťou spätného e-mailu z poradne jedna príloha určená práve lekárovi, ktorý následne pomôže pacientovi kontaktovať sa na príslušné centrum a zhodnotiť s danými odborníkmi, či je alebo nie je pacient vhodným pre účasť v prebiehajúcom klinickom skúšaní. „Bezpečnosť pacienta v klinickom výskume je zásadná. Pre účasť v klinickom skúšaní musí pacient spĺňať prísne kritériá. Komunikáciu medzi informovaným pacientom, informovaným ošetrujúcim lekárom a lekármi zapojenými do štúdie preto považujeme za kľúčovú,“ uzatvára Katarína Slezáková.

Pre záujemcov o účasť v klinickom skúšaní vytvorila AIFP obsiahlu brožúru, ktorá vám odpovie na otázky ako:

  • Ako sa môžem stať účastníkom klinického skúšania?
  • Čo sa odo mňa očakáva pri klinickom skúšaní?
  • Čo sa stane, ak bude moje skúšanie predčasne ukončené?
  • Čo sa stane, ak sa mi zhorší zdravotný stav?
  • Ak mi liečba bude pomáhať, môžem ju naďalej dostávať, aj keď môj skúšaný liek ešte nie je schválený na komerčné použitie?

 

Text bol vytvorený a prvýkrát publikovaný Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu v máji 2018.

Kľúčové slová

Späť na začiatok