Zodpovedné podnikanie

Asistenti podpory zdravia: v správny čas na správnom mieste

Viac ako desať rokov spolupráce s asistentmi osvety zdravia pôsobiacimi v znevýhodnených komunitách.

Späť na začiatok