Zodpovedné podnikanie

Návrat dôvery do predaja liekov

Úlohou medicínskeho reprezentanta je byť pre lekárov konštruktívnym partnerom. O tom, ako tento cieľ napĺňajú reprezentanti GSK sme sa zhovárali s Gabrielou Vítekovou.

Zodpovedné podnikanie

Chceme, aby mali pacienti jednoduchší prístup k inovatívnejšej liečbe

V rozhovore s Katarínou Bodnárovou sa môžete dozvedieť, prečo je pre GSK dôležité byť súčasťou širšieho dialógu v našom zdravotníctve.

Späť na začiatok