Zodpovedné podnikanie

Asistenti podpory zdravia: v správny čas na správnom mieste

Viac ako desať rokov spolupráce s asistentmi osvety zdravia pôsobiacimi v znevýhodnených komunitách.

Zodpovedné podnikanie

GSK Slovensko: prečo a ako pomáhame

GSK od počiatkov svojho pôsobenia v Slovenskej republike (v r. 1997) deklaruje – ale aj konkrétnymi činmi napĺňa misiu spoločnosti - pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Späť na začiatok