Zodpovedné podnikanie

Chceme, aby mali pacienti jednoduchší prístup k inovatívnejšej liečbe

V rozhovore s Katarínou Bodnárovou sa môžete dozvedieť, prečo je pre GSK dôležité byť súčasťou širšieho dialógu v našom zdravotníctve.

Späť na začiatok