Home

Produkty

Našim primárnym záujmom je skúmať, vyvíjať a vyrábať inovatívne liečivá, vakcíny a voľnopredajné zdravotnícke produkty. Veríme, že tak dokážeme zlepšiť kvalitu ľudského života a umožníme ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Kontakt

Adresa spoločnosti

GSK Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava

recepcia.sk@gsk.com
tel: +421 2 4826 1111
fax: +421 2 4826 1110


Výrobný závod:
GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.
Priemyselný park Géňa
ul. E. Sachsa 4 – 6
934 01 Levice

lev.secretary@gsk.com

Všeobecné podmnienky pre nákup tovaru a služieb

General terms and conditions of purchase of goods and services