Postupy v oblasti obchodu a marketingu

Presadzovanie hodnôt pri predaji a marketingu

 

Modernizujeme spôsob, akým predávame a propagujeme naše lieky a transformujeme dlhoročne zaužívaný model činnosti našej spoločnosti.

Meníme spôsob, akým odmeňujeme našich medicínskych reprezentantov a spolupracujeme s odborníkmi v zdravotníctve, aby sme splnili potreby zákazníkov a prioritne zabezpečili záujmy pacientov. Dosiahli sme značný pokrok v troch kľúčových oblastiach.

V januári 2015 sme zmenili spôsob, akým motivujeme naše obchodné tímy. Žiadni obchodní zástupcovia spoločnosti GSK Pharma jednajúci so zákazníkmi alebo ich manažéri nie sú finančne hodnotení na základe individuálnych cieľov predaja. Medicínski reprezentanti GSK sú dnes posudzovaní na základe svojich odborných znalostí, kvality služieb, ktoré poskytujú zdravotníckym pracovníkom pri podpore zlepšenia starostlivosti o pacientov.  

Zastúpenie v USA prijalo princípy tohto prístupu už v roku 2011 a v roku 2014 sa spoločnosť GSK umiestnila podľa lekárov v USA na prvom mieste medzi veľkými farmaceutickými spoločnosťami z hľadiska hodnoty, ktorú prinášame zákazníkom.

Naši zamestnanci v oblasti predaja a marketingu spolu s príslušnými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, sa musia riadiť našim Kódexom, ktorý upravuje prax pri interakcii so zákazníkmi. Tento kódex vyžaduje, aby zamestnanci jasne rozlišovali medzi vedeckou spoluprácou a propagáciou výrobku.

Zároveň meníme spôsob, akým podporujeme vzdelávanie lekárov. Náš záväzok ku vzdelávaniu lekárov zostáva nezmenený, ale odklonili sme sa od priameho sponzorstva jednotlivých lekárov a prešli sme na  financovanie, napríklad prostredníctvom nezávislých lekárskych organizácií (tretích strán). Tieto organizácie rozhodujú o tom, ako najlepšie poskytnúť vzdelávacie programy bez vplyvu spoločnosti GSK.

Od roku 2016 už neodmeňujeme lekárov za to, že hovoria o našich liekoch pred inými predpisujúcimi lekármi. Namiesto toho používame iné kanály, vrátane digitálnych aplikácií, prostredníctvom ktorých poskytujeme informácie o našich liekoch a očkovacích látkach spôsobom, aký si zvolia lekári a v čase, ktorý im vyhovuje. Úlohy hovoriť a odpovedať na otázky týkajúce sa našich liekov so svojimi kolegami sa zhostili aj odborní pracovníci GSK. Sú zodpovední (a posudzovaní) za poskytovanie správnych informácií na podporu bezpečného a účinného používania našich liekov.