Naši ľudia

Investície do našich ľudí a komunít nám pomáha zaistiť dlhodobú udržateľnosť nášho podnikania.

Naše postupy zamestnávania nám pomáhajú vytvárať vhodnú pracovnú kultúru, v ktorej sa všetci zamestnanci cítia cenení, rešpektovaní, splnomocnení a motivovaní.

Zistite viac o pracovných príležitostiach v spoločnosti GSK.

Dobrovoľníctvo zamestnancov

Pozrite sa, ako naši zamestnanci venujú svoj čas a odborné znalosti vytváraniu pozitívnej zmeny v našich komunitách na celom svete.

Naše záväzky

Naše prospektové záväzky majú za cieľ odpovedať na nenaplnené globálne zdravotné potreby a sú v súlade s našimi hodnotami.