2016

Dátum pridelenia podpory Zodpovedná osoba Organizácia Názov projektu Suma
7.1.2016 doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS Základy vakcinológie - skripta pre výučbu predmetu Vakcinológia študentov Verejného zdravotníctva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Vydanie skrípt 2 500 €
12.2.2016 Mgr. Iveta Makovníková Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou o.z. Finančná podpora informačnej kampane o pľúcnej hypertenzie počas roka 2016 s cieľom upozorniť na existenciu tohto ochorenia. 2 000 €
12.2.2016 Fond pre Transparentné Slovensko Nadácia Pontis GSK sa opakovane stalo firemným partnerom Fondu pre Transparentné Slovensko 3 000 €
12.2.2016 Lenka Surotchak Nadácia Pontis n.o. Podujatie Via Bona 6 000 €
23.2.2016 JUDr. Eva Madajová Informovaný pacient Vydávanie edukačných a informačných materiálov „Právne minimum pacienta“, edukačnej príručky pre pacientske organizácie združujúce chronicky chorých ako aj materiálu „Informovaný pacient“ 3 974 €
24.2.2016 Gabriel Šípoš Transparency International Slovensko Grant zameraný na monitorovanie transparentnosti v zdravotníctve 2016 - verejné obstarávanie, transparentnosť nemocníc, lieky a ad-hoc témy 7 000 €
18.4.2016 Magdaléna Rothová ACEC - Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu „Spoločne za lepšie zdravie na Luníku IX“ - pokračovanie implementácie zdravotnej osvety v rómskych osadách s cieľom zlepšenia zdravotného upovedomenia obyvateľov v segregovaných komunitách 7 930 €
27.4.2016 doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH SLS - Slovenská lekárska spoločnosť Očkovanie hrou - zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania. 1 430 €
11.5.2016 Mgr. Gabriela Šlachtičová Základná škola pri zdravotníckom zariadení Podpora oslavy Medzinárodného dňa detí, ktorá sa konala 2. júna 2016 v DFNSP. Zabezpečenie sladkosti bez konzervantov a umelých farbív, pre deti s celiakiou, dia sladkosti. 149,50 €
29.6.2016 Miloš Štefančík Dom Svetla Priama podpora ľudí žijúcich s HIV (PLHIV) a zvýšenie povedomia o HIV medzi širokou verejnosťou a spustenie cielených aktivít - priama podpora ľudí a naučiť sa žiť s diagnózou, dosiahnutie rovnakej kvality života. 4 000 €
12.7.2016 Milan Štefánik Občianske združenie Milan Štefánik – Kráľová pri Senci Podpora benefičného podujatia „OSMIDIV“, ktoré sa uskutoční 21. Augusta 2016 pre 500 mentálne postihnutých ľudí. 575,00 €
26.8.2016 Fero Paulíny Aliancia Fair-Play Podpora konferencie Network 26.9. celodennú v Starej tržnici pre cca 300+ ľudí. Cieľom je prepojiť reformátorov, pozitívnych aktérov na Slovensku a z V4 v mnohých oblastiach, aby sa nám lepšie darilo posúvať Slovensko k férovosti. 500,00 €
27.9.2016 Dávid Richter Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET Vecné ceny do súťaže AMAVET 2016. 400,00 €
4.11.2016 Viktória Syčová - Milá Slovenská asociácia študentov medicíny Grant zameraný na materiálne zabezpečenie testovania HIV infekcie zo slín pre MSM komunitu na diskotékach. 2 000 €
Spolu       38 958,50 €