Zverejnenie platieb zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike

Zaviazali sme sa k tomu, že od januára 2016 nebudeme poskytovať platby zdravotníckym pracovníkom (ZP) prezentujúcim naše lieky a vakcíny na predpis osobám, ktoré sú oprávnené ich predpisovať alebo ktoré môžu ich predpisovanie ovplyvňovať. Ukončíme aj poskytovanie priamej finančnej podpory účasti jednotlivých ZP na lekárskych konferenciách.

Uvedomujeme si význam zvýšenej transparentnosti a uvedenia pacienta do stredu záujmu pri každom prijatom rozhodnutí.

V mnohých krajinách už platby realizované v prospech ZP zverejňujeme. Napríklad v Austrálii, Francúzsku, Holandsku, Portugalsku, na Slovensku, v Japonsku, vo Veľkej Británii a v USA zverejňujeme platby v súlade s miestnymi vládnymi predpismi alebo kódexmi priemyselných asociácií.

Aj naďalej budeme podporovať zvyšovanie transparentnosti a usilovať sa o jej dosiahnutie aj v iných krajinách podľa osobitných pravidiel pre zverejňovanie jednotlivých priemyselných združení a vlád – napríklad prostredníctvom Kódexu o zverejňovaní Európskej federácie farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA).

Zároveň sa naďalej usilujeme o zverejňovanie všeobecných súhrnných údajov o platbách ZP, napríklad v oblasti poradenských služieb a klinického výskumu.

Ďalšie informácie o platbách ZP v USA, Európe a v ostatných krajinách sveta získate na stránkach tejto sekcie.

Náš prístup ku Kódexu o zverejňovaní federácie EFPIA a informácie o tom, ako vedieme sektor v oblasti modernizácie nášho komerčného obchodného modelu, môžete nájsť tu.