Zdieľanie nášho výskumu

Zaviazali sme sa k vykazovaniu výsledkov z klinického výskumu zameraného na posudzovanie našich liekov a vakcín bez ohľadu na to, či sú výsledky vnímané ako pozitívne alebo negatívne. Navyše sme otvorenejší pri zdieľaní našich skúseností, know-how a duševného vlastníctva v oblasti výskumu zanedbávaných tropických chorôb.

Prečítajte si o našom záväzku k transparentnosti údajov a o našich iniciatívach na zlepšenie prístupu k nášmu klinickému výskumu.