Výskum

Veda môže v mnohých ohľadoch zlepšiť zdravie a pohodu, počnúc vývojom každodenných konvenčných zdravotníckych pomôcok až po vývoj liekov a vakcín, ktoré zachraňujú životy.

Spoločnosť GSK má aj vďaka svojim zdedeným spoločnostiam 150-ročné skúsenosti v oblasti uplatňovania vedy pri objavovaní a vyvíjaní nových liekov, vakcín a spotrebiteľských zdravotných produktov, ktoré pomáhajú meniť ľudský život.

V našej organizácii výskumu a vývoja pracuje 13 000 ľudí.

Aby sme pokračovali v našom úspechu pri hľadaní nových produktov, máme v celej organizácii výskumu a vývoja viac ako 13 000 pracovníkov, ktorí sa zaoberajú hľadaním nových spôsobov, ako zlepšiť liečbu chorôb a ochorení.